Perlu latihan?

Perlu latihan?

Wednesday, April 12, 2017

Kebaikan produk negara dieksport?

Produk negara penting dijual di luar negara untuk kepentingan semua pihak. Namun, ada pihak yang enggan melakukannya.
Jelaskan kebaikan-kebaikan produk negara dijual di luar negara.

Produk tempatan bermaksud barang yang dihasilkan oleh negara ini untuk tujuan eksport luaran dan kegunaan rakyat dalaman. Hasil keluaran negara yang diakui oleh masyarakat dunia meliputi produk automotif, produk berasaskan getah, dan bahan mentah bijih timah. Usaha memasarkan produk ini ke negara luar telah mendapat perhatian semua pihak terutamanya pihak kerajaan yang melihat produk ini ada potensi luas.  Jadi, apakah perkara yang timbul apabila produk negara dipasarkan ke luar negara?

Impak yang timbul apabila produk negara dipasarkan ke luar ialah pelabur asing akan lebih berminat untuk melabur di negara ini kerana sedar produk itu akan dijual di seluruh dunia. Pelaburan asing ini penting kerana kehadiran mereka bukan sahaja menyumbangkan sumber kewangan tetapi juga membawa kepakaran dalam bidang pembuatan sesuatu produk itu. Kehadiran pelabur asing akan menjadikan produk negara berupaya bersaing di persada dunia terutama dalam bahagian yang penuh dengan cabaran itu seperti bidang automotif dan jentera berat. Akibatnya, hasil jualan produk tempatan akan menjadi lebih tinggi sehingga menguntungkan syarikat Malaysia.

Selain itu, usaha memasarkan produk negara ke seluruh dunia akan membuka lebih banyak pasaran baru pula. Apabila pasaran baru dibuka terutamanya di negara yang mempunyai populasi yang tinggi sudah pasti jualan produk negara akan mencecah jutaan ringgit. Keuntungan yang diperoleh menerusi jualan yang banyak setelah meneroka pasaran baru di dunia ini akan menghasilkan lebih banyak aktiviti penyelidikan untuk produk terbaru. Ringkasnya, usaha mengeksport produk tempatan ke luar negara akan memudahkan produk itu menembusi pasaran yang sebelum ini sukar untuk dimasuki pula.

Tambahan pula, amalan mengeksport produk negara ke luar ini boleh menjadikan ekonomi negara lebih stabil. Semua hasil kutipan jualan produk ini akan dihantar semula ke Malaysia oleh setiap wakil penjual sesuatu produk tersebut. Wang yang diterima boleh digunakan oleh kerajaan melalui pengenalan pelbagai jenis cukai untuk menyediakan kemudahan yang diperlukan oleh rakyat negara ini. Lama-kelamaan, ekonomi negara akan lebih makmur kerana kerajaan boleh mengutip pelbagai cukai yang dikenakan kepada syarikat yang menghasilkan produk untuk pasaran luar negara itu.

Pengeksportan produk tempatan turut menjadikan imej negara ini pada mata masyarakat asing menjadi lebih baik. Kualiti dan kreativiti yang terhasil menerusi penghasilan sesuatu produk tempatan itu akan membayangkan keupayaan rakyat negara ini dalam penghasilan sesuatu barang untuk kegunaan manusia. Persepsi yang positif ini akan memberikan rasa bangga dalam diri rakyat Malaysia lalu mereka akan berusaha meningkatkan kualiti produk untuk keperluan masa depan pula. Maka, usaha menjual produk tempatan ke luar negara bukan sahaja menjadikan negara ini mengaut keuntugan tetapi turut menjadikan imej negara tersohor pada mata orang luar.

Peluang pekerjaan untuk rakyat negara ini akan bertambah apabila mereka diberi pekerjaan menerusi pengeksportan produk tempatan ini. Permintaan produk tempatan yang tinggi akan menyebabkan semua syarikat yang terlibat akan menambah pekerja mereka semata-mata untuk memenuhi permintaan tersebut. Apabila rakyat negara ini memiliki pekerjaan tetap sudah pasti taraf ekonomi mereka menjadi lebih baik untuk satu tempoh tertentu itu. Sesungguhnya, usaha menjual produk negara ke luar negara boleh menjamin pengangguran di Malaysia tidak akan wujud selaman-lamanya.


Kesimpulannya, usaha mengeksport produk tempatan ke luar negara merupakan satu usaha positif lagi murni buat masyarakat kita apabila dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Pengeksportan produk ini penting kerana impak positif yang timbul daripada langkah ini akan menjadikan negara dan rakyat Malaysia lebih baik pada masa depan. Situasi ini akan menjadikan negara ini lebih bersedia untuk mengharungi cabaran kehidupan yang penuh dugaan terutama dalam perubahan teknologi maklumat yang begitu hebat itu. Peribahasa sediakan payung sebelum hujan mengingatkan kita supaya bersedia dengan perubahan yang bakal berlaku dengan menjadikan negara ini lebih baik pada masa depan.

No comments: