Perlu latihan?

Perlu latihan?

Thursday, September 07, 2017

Punca-punca pelabur asing datang ke Malaysia

Kewujudan pelaburan asing di negara ini amat penting tetapi ada pihak yang menafikannya. 
Jelaskan faktor-faktor pelabur asing berminat melabur di Malaysia.

Pelaburan asing merujuk wang yang dilaburkan oleh warga luar negara di Malaysia dalam bidang ekonomi untuk memperoleh keuntungan kewangan. Negara seperti Jepun, Amerika Syarikat, Korea Selatan, China, dan Jerman menjadi negara pelabur utama yang berani melaburkan wang mereka di negara ini sejak berdekad yang lalu. Isu pelaburan asing ini telah menjadi bahan berita utama dalam media massa negara sehingga menimbulkan perdebatan supaya kerajaan bertindak lebih agresif menarik kedatangan golongan pemodal ini. Lantaran itu, semua pihak di Malaysia perlu memahami sebab-sebab pelabur asing ini berminat untuk melaburkan wang di Malaysia.

Punca utama yang menarik minat pelabur asing ke negara ini ialah Malaysia memiliki suasana politik yang stabil berbanding negara-negara jiran seperti Indonesia, Filipina, dan Thailand itu. Kestabilan politik ini wujud kerana Malaysia tidak mengalami peperangan dalam tempoh tujuh dekad yang lalu dan tiada rusuhan kaum yang besar serta tiada pertukaran kerajaan yang drastik berlaku di negara ini. Pelabur asing lebih yakin dan berasa selamat apabila melihat sejarah negara ini yang tidak mengalami sebarang konflik lalu berani melaburkan wang yang banyak untuk tujuan pembangunan ekonomi itu. Jelaslah, negara ini menjadi sasaran pelaburan asing kerana Malaysia dalam keadaan aman sejahtera sepanjang zaman itu.

Selain itu, keyakinan pelabur asing bertambah tinggi terhadap negara ini kerana kemudahan awam Malaysia yang begitu canggih dan lengkap. Semua pihak sudah mengakui bahawa Malaysia memiliki rangkaian jalan raya yang berkualiti dan bekalan elektrik serta air yang stabil bersama-sama kecanggihan sistem telekomunikasi internet yang menyeluruh berbanding negara jiran seperti Laos, dan Vietnam yang jauh ketinggalan tersebut. Apabila kemudahan awam sebegini wujud sudah pasti syarikat yang menerima pelaburan asing itu berupaya menjalankan operasi perniagaan mereka dengan lancar tanpa ada sebarang gangguan yang menjejaskan produktiviti syarikat. Akibatnya, pelabur asing akan melaburkan wang mereka di negara ini kerana sedar kewujudan kemudahan awam yang moden ini menjanjikan pulangan tinggi kepada syarikat mereka itu.

Tambahan pula, sumber manusia di negara ini memiliki kualiti yang baik sehingga pelabur asing berasa yakin untuk membuka perniagaan mereka di Malaysia. Kebanyakan rakyat Malaysia mempunyai pendidikan asas sehingga ke peringkat universiti dan boleh berbahasa asing terutamanya bahasa Inggeris yang amat diperlukan oleh mana-mana syarikat ternama di dunia itu. Apabila pekerja yang ditawarkan oleh Malaysia mempunyai semua kemahiran yang diperlukan oleh pelabur sudah pasti potensi perniagaan mereka menjadi lebih baik akan berlaku dalam masa terdekat itu. Lama-kelamaan, perniagaan pelabur itu akan berkembang menjadi lebih meluas ke seluruh dunia kerana mempunyai sumber manusia yang benar-benar layak di Malaysia itu.

Kemunculan pelaburan asing di Malaysia turut dikaitkan dengan kesungguhan kerajaan memberikan pelbagai insentif kepada golongan ini. Insentif yang disediakan kepada pelabur asing ini meliputi pengecualian cukai atas keuntungan pelaburan, memberikan mereka kelonggaran untuk keluar masuk negara, dan memudahkan urusan membeli rumah di negara ini. Apabila insentif ini dikemukakan kepada pelabur asing sudah pasti mereka akan berminat kerana menyedari bahawa pelaburan mereka amat dihargai atau diperlukan oleh negara ini berdasarkan insentif yang telah disediakan itu. Sesungguhnya, pelabur asing akan berebut-rebut untuk melabur di negara ini apabila mereka memahami wujudnya semua insentif yang disebutkan tadi di Malaysia itu.

Kuasa beli penduduk tempatan yang tinggi turut menjadi pendorong kepada pelabur asing untuk melaburkan wang mereka di Malaysia. Setiap hujung minggu pusat beli-belah pasti dipenuhi dengan pengunjung tempatan kerana mereka memiliki pekerjaan yang stabil serta sumber kewangan yang tinggi untuk membeli apa-apa sahaja dalam hidup. Kemampuan untuk membeli ini memberikan satu bukti kukuh kepada pelabur bahawa setiap pelaburan mereka akan membuahkan hasil kerana rakyat Malaysia pasti akan membeli produk yang dihasilkan oleh kilang pelabur asing itu.


Kesimpulannya, pelaburan asing di negara ini bertambah kerana pelbagai faktor yang dihuraikan tadi itu. Namun, ada pihak yang melihat pelaburan asing sebagai membuka pintu negara ini ke arah kemusnahan apabila mengaitkan pelaburan itu dengan budaya negatif. Masyarakat Malaysia harus membuka minda dengan melihat pelaburan asing ini sebagai langkah untuk memodenkan negara pada masa depan itu. Peribahasa di mana ada gula di situ ada semut membuktikan bahawa kelebihan Malaysia telah menjadikan negara ini destinasi yang menarik kepada pelabur asing di seluruh dunia.

Monday, August 28, 2017

Kebaikan membaca karya sastera

Kebaikan membaca karya sastera boleh membantu kemajuan sesebuah negara di dunia ini seperti Malaysia.
Jelaskan kebaikan-kebaikan itu.

Karya sastera merujuk karya yang dihasilkan oleh penulis di negara ini dan mempunyai banyak pengajaran moralnya. Biasanya, karya sastera yang terkenal di negara ini ialah karya berbentuk cerpen dan novel yang menjadi kegilaan masyarakat kota. Pihak media massa sering mengetengahkan karya sastera berbentuk novel dan cerpen supaya tahap pembacaan dalam kalangan masyarakat Malaysia seiring dengan negara maju yang lain seperti Jepun dan Amerika Syarikat itu. Lantaran itu, amalan membaca karya sastera terutamanya novel ini membawa pelbagai manfaat yang menarik kepada pembaca.

Kebaikan mengamalkan amalan membaca karya sastera seperti novel ini akan memberikan pembaca pelbagai informasi yang baharu dalam kehidupan harian mereka. Dalam novel Tirani, pembaca yang membacanya akan memahami peluang yang besar wujud dalam dunia pelancongan setelah membaca watak dalam novel tersebut yang menceburi bidang pelancongan itu. Pembacaan yang berterusan akan mencetuskan satu kefahaman dalam minda pembaca tentang peluang kerjaya itu lalu kemungkinan besar mereka akan melibatkan diri dalam kerjaya yang serupa. Sebenarnya, amalan membaca akan mendedahkan pembaca kepada pelbagai maklumat yang akan berguna kepada pembaca untuk meneruskan cabaran kehidupan mereka.

Selain itu, pembaca akan memahami pelbagai kemelut yang melanda negara setelah mereka selesai membaca sesebuah hasil karya terutamanya novel itu. Pembaca yang membaca novel Tirani akan memahami dunia perniagaan sukar ditembusi oleh golongan wanita kerana persepsi masyarakat yang memandang rendah keupayaan golongan wanita itu. Kefahaman tentang persoalan novel yang dibawa oleh penulis itu akan memberikan pembaca satu pandangan baharu apabila melihat masalah-masalah sosial yang melanda negara. Akibatnya, pembaca tidak akan terburu-buru membuat kesimpulan apabila mengalami kemelut yang melanda kerana mereka sudah melihat masalah ini menerusi pembacaan karya sastera itu.
Tambahan pula, mereka yang membaca karya sastera terutama novel ini boleh menjadikan amalan ini sebagai satu kaedah untuk menghabiskan masa senggang mereka. Pembacaan novel terutama yang terkenal memerlukan tumpuan yang jitu lalu masa yang berjam-jam diperlukan untuk menghabiskan amalan pembacaan itu. Apabila masa yang panjang dihabiskan untuk membaca sudah pasti pelajar itu tidak berpeluang untuk terlibat dalam pelbagai gejala negatif terutamanya amalan melepak di kawasan beli-belah tersebut. Maka, remaja yang mengamalkan amalan membaca karya sastera tidak akan terlibat dalam perkara buruk kerana masa lapang mereka sudah dipenuhi dengan amalan yang positif ini.

Remaja yang selalu membaca karya sastera pasti mempunyai penguasaan bahasa yang tinggi berbanding mereka yang tidak suka membaca tersebut. Ketika membaca karya tersebut, remaja pasti terjumpa kosa kata dan penggunaan bahasa yang rumit lalu berusaha memahaminya dengan menggunakan kamus atau bertanya kepada guru mereka di sekolah. Lama-kelamaan, kemahiran menggunakan bahasa akan muncul dalam diri remaja itu kerana mereka sudah biasa melihat atau membaca perkataan-perkataan yang ada dalam novel itu. Ringkasnya, amalan membaca karya sastera akan meningkatkan kemahiran bahasa dalam jiwa remaja kerana mereka sudah biasa dengan sesuatu istilah tersebut.
Manfaat terakhir yang terhasil apabila karya sastera menjadi bahan bacaan masyarakat ialah ciri-ciri murni atau positif yang ada dalam novel itu akan dicontohi oleh remaja kita. Pembacaan novel Leftenan Adnan boleh menjadikan ciri keberanian yang dipamerkan oleh watak utama novel itu meresap dalam naluri remaja kerana sikap berani penting dalam kehidupan zaman ini. Remaja yang memahami ciri berani ini akan berusaha melakukan perkara yang terbaik dalam kehidupan mereka seperti belajar dengan bersungguh-sungguh atau menghadapi cabaran hidup dengan berani demi kesejahteraan masa depan mereka. Jelaslah, amalan membaca karya sastera boleh menjadi kaedah untuk membentuk peribadi yang baik dalam kalangan remaja kita semua.
Kesimpulannya, remaja kita perlu selalu membaca karya sastera kerana amalan ini membawa pelbagai impak positif kepada mereka. Namun, banyak pihak yang masih melihat amalan ini sebagai membazirkan masa kerana sukar untuk membuktikan kelebihan membaca karya tersebut pada mata masyarakat umum. Pihak berkuasa boleh membantu dalam aspek ini dengan menurunkan kadar cukai yang dikenakan terhadap import buku lalu harga buku boleh dijual pada harga yang berpatutan itu. Peribahasa membaca itu jambatan ilmu haruslah difahami lalu dijadikan amalan oleh remaja di negara ini jika Malaysia mahu mempunyai masa depan yang cerah.

Monday, August 21, 2017

Usaha-usaha pupuk semangat cinta akan negara dalam diri seseorang?

Perasaan cinta akan negara amat penting dalam kehidupan.

Jelaskan usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk membentuk perasaan cinta akan negara dalam diri seseorang.

Perasaan cinta akan negara merujuk satu perasaan berkorban demi memastikan negara dalam keadaan aman dan sejahtera untuk dihuni oleh rakyat jelata. Antara tindakan yang dilihat membuktikan bahawa seseorang itu ada perasaan cinta akan negara meliputi sikap mematuhi undang-undang negara, belajar bersungguh-sungguh, tidak mengutuk dasar kerajaan secara terbuka, dan bekerja memajukan negara. Pihak akhbar di negara ini sering menyiarkan berita tentang isu perasaan cinta akan negara yang semakin menipis dalam jiwa rakyat terutamanya golongan remaja itu. Maka, pelbagai tindakan boleh dilakukan oleh beberapa pihak untuk memastikan rasa cinta akan negara ini terus wujud dalam jiwa rakyat kita.

Cara yang paling mudah untuk memupuk sikap murni ini dalam jiwa rakyat melibatkan ibu bapa yang menerangkan kepentingan rasa cinta akan negara kepada anak mereka. Golongan tua ini harus menjelaskan sejarah negara secara umum kepada anak mereka setiap kali berpeluang berbuat demikian itu. Anak yang mendengar cerita sebegini sepanjang masa sudah pasti akan memiliki perasaan bangga tentang sejarah negara itu lalu rasa nasionalisme akan wujud dengan begitu mendalam. Jadi, ibu bapa merupakan benteng utama dalam usaha untuk memastikan semua rakyat di negara ini ada perasaan sanggup berkorban demi negara tercinta itu.

Selain itu, pihak sekolah boleh memanjangkan masa pengajaran subjek Sejarah di sekolah mereka tersebut. Setiap hari pelajar di sekolah terutama di sekolah menengah didedahkan dengan subjek ini bersama-sama tugasan kerja rumah yang banyak untuk disiapkan oleh pelajar. Apabila didedahkan dengan bahan sejarah setiap hari sudah pasti pengetahuan pelajar tentang tokoh sejarah dan peristiwa sejarah itu menjadi mendalam sehingga rasa bangga wujud pula. Sesungguhnya, tindakan menjadikan masa subjek Sejarah lebih panjang boleh mewujudkan satu kelompok remaja yang memahami kepentingan sejarah dalam kehidupan harian mereka itu.

Tambahan pula, perasaan cinta akan negara boleh dipupuk dengan meluas apabila kerajaan kita menjalankan pelbagai kempen kesedaran tentang semangat ini. Pihak berkuasa boleh mengumumkan satu bentuk kempen yang disiarkan menerusi media massa selama beberapa bulan untuk dihayati oleh rakyat negara ini. Pelaksanaan kempen semangat kebangsaan ini pasti akan mencetuskan perasaan yang positif dalam naluri rakyat tentang kebanggaan menjadi rakyat Malaysia itu. Lantaran itu, usaha melaksanakan kempen tentang semangat ini boleh menjamin masyarakat negara kita memiliki perasaan sanggup mengutamakan negara dalam sebarang tindakan mereka itu.

Kaedah seterusnya, diri individu tersebut berusaha membaca sebanyak mungkin bahan bacaan yang berkaitan dengan sejarah negara ini. Rakyat Malaysia boleh membeli buku sejarah yang dijual di kedai-kedai buku atau menonton program televisyen yang disiarkan itu untuk memperoleh informasi tentang peristiwa sejarah yang pernah berlaku di negara ini. Tindakan membaca bahan sejarah secara sendiri ini memastikan rakyat mengetahui perkara yang benar-benar berlalu di negara ini lalu perasaan cinta akan negara muncul secara diam-diam.  Jelaslah, semakin kerap seseorang itu membaca bahan sejarah sendiri semakin tebal semangat cinta akan negara yang akan wujud dalam jiwa mereka.

Pihak swasta boleh membantu memupuk perasaan cinta akan negara dengan menerbitkan filem dan dokumentari tentang sesuatu peristiwa sejarah yang pernah berlaku itu. Aksi yang dilihat menerusi penayangan filem atau dokumentari itu lebih mudah untuk difahami oleh generasi muda berbanding dengan tindakan membaca bahan sejarah secara biasa itu. Usaha menggunakan teknologi moden seperti filem ini berupaya untuk menanam semangat ini dengan lebih mendalam dalam jiwa remaja yang begitu memerlukan bimbingan yang betul. Ringkasnya, usaha menggunakan filem dan dokumentari ini sudah terbukti mampu untuk mendapat perhatian remaja agar mereka meminati sejarah negara lalu sanggup berkorban demi Malaysia.


Kesimpulannya, semua hujah tadi membuktikan bahawa usaha-usaha tersebut boleh dilaksanakan supaya perasaan cinta akan negara boleh terhasil. Semua pihak harus bekerjasama dan tidak menuding jari untuk melaksanakan tindakan-tindakan tersebut. Kegagalan untuk bekerjasama boleh menyebabkan remaja kita tidak lagi menghormati negara lalu sanggup memusnahkan negara dengan tindakan-tindakan tertentu pula. Peribahasa pemuda harapan negara, pemudi tiang bangsa membuktikan bahawa semua ahli masyarakat kita memiliki tugas tersendiri untuk memajukan negara menjadi sebuah negara yang berjaya itu.

Thursday, July 06, 2017

Gaya hidup moden punca masyarakat tertekan kehidupannya

Kehidupan gaya hidup moden telah menyebabkan masyarakat semakin tertekan hidup mereka. Banyak gejala sosial dikaitkan dengan kemunculan gaya hidup moden ini.
Jelaskan.

Oleh: noor azman mahat

Gaya hidup moden bermaksud cara masyarakat zaman ini menjalankan aspek kehidupan mereka mengikut budaya semasa itu. Situasi gaya hidup moden ini telah menimbulkan banyak tekanan hidup kepada masyarakat sehingga menjadikan kes bunuh diri, jenayah pembunuhan, dan perceraian serta pergaduhan sesuatu yang normal untuk berlaku. Media massa terutamanya akhbar telah menjadikan gaya hidup moden sebagai bahan berita dengan menyiarkan pelbagai rencana tentang gaya hidup tersebut untuk tatapan pembaca. Lantaran itu, banyak punca gaya hidup moden ini yang menyebabkan masyarakat tertekan hidupnya.

Faktor utama gaya hidup moden yang membawa tekanan ini ialah sikap masyarakat yang terlalu asyik menggunakan teknologi terutama komunikasi dalam kehidupan harian mereka. Kecanggihan teknologi seperti telefon bimbit, komputer dan sebagainya telah menutup mata masyarakat erti masa kerja dan masa rehat yang sebenarnya. Tekanan hidup berlaku apabila penggunaan teknologi menjadi keutamaan individu tersebut dalam menjalani kehidupan hariannya. Lama-kelamaan, masa rehat tidak diperoleh sehingga menjadikan minda penat lalu pelbagai perkara buruk akan melanda terutamanya masalah psikologi manusia itu.

Selain itu, tekanan hidup muncul apabila masyarakat berbelanja tanpa kawalan sehingga menimbulkan masalah pada masa hadapan. Pembelian yang keterlaluan ini dikaitkan dengan gaya hidup moden yang mengutamakan jenama sesuatu barang berbanding penggunaan atau kualiti barang tersebut. Amalan ini diburukkan lagi dengan gaya hidup masyarakat yang mudah terpedaya dengan jualan murah yang dianjurkan oleh pelbagai penjual pada musim-musim perayaan. Maka, tekanan berhutang atau menjadi pokai disebabkan gaya hidup manusia yang terlalu mengutamakan jenama daripada perkara lain.

Tambahan pula, masyarakat yang tertekan hidupnya disebabkan oleh ketiadaan interaksi dengan orang lain dalam kehidupan harian. Masyarakat tidak lagi berinteraksi kerana terlalu sibuk bekerja dan menggunakan teknologi komunikasi untuk berinteraksi tanpa perlu bersemuka itu. Setiap masalah atau tekanan hidup yang dialami tidak boleh dicurahkan kepada orang lain secara biasa kerana individu di dunia ini tidak lagi tahu cara-cara untuk bercakap sesama manusia sehingga menyukarkan kemelut itu diselesaikan. Ringkasnya, tekanan akan menjadi-jadi apabila manusia itu tidak melakukan interaksi secara normal dengan orang lain terutamanya ibu bapa dan kawan-kawan.Tekanan hidup manusia turut disebabkan oleh sikap masyarakat yang terlalu mengutamakan persaingan dalam kehidupan itu. Konsep persaingan ini bukan sahaja wujud ketika manusia bekerja tetapi ketika belajar dan juga apabila menjalani kehidupan biasa. Amalan mengutamakan persaingan ini telah membawa manusia berlumba-lumba untuk mengatasi satu sama lain sehingga melupakan banyak perkara kehidupan lain yang turut harus diberi penekanan oleh seseorang itu. Jadi, sikap bersaing telah mengambil banyak tenaga, masa, dan sumber kewangan manusia itu lalu menimbulkan tekanan dalam yang boleh merobek jiwa sesiapa sahaja yang tidak berhati-hati.

Kajian juga telah membuktikan bahawa tekanan hidup masyarakat moden disebabkan kepercayaan konsep segera penting dalam kehidupan mereka. Segera pada pandangan masyarakat terutamanya remaja bermaksud mereka memperoleh sesuatu kejayaan, kemahiran, kekayaan, dan kebahagiaan dalam tempoh segera. Persepsi ini menyebabkan masyarakat sanggup menipu, melakukan kesalahan, dan juga menyimpang daripada nilai-nilai budaya sendiri untuk memperoleh sesuatu itu dengan kadar segera. Sesungguhnya, ahli masyarakat yang terpedaya dengan konsep segera ini akan berasa diri mereka hidup dalam tekanan sepanjang masa lalu banyak perkara buruk akan timbul pada masa hadapan tersebut
Kesimpulannya, semua faktor tadi telah membawa kehidupan manusia zaman moden ini penuh dengan tekanan yang hebat. Semua pihak terutamanya remaja hendaklah sedar bahawa kehidupan ini harus diimbangi dengan pelbagai aktiviti yang sihat untuk kebahagiaan kehidupan masa sekarang dan seterusnya itu. Namun, masyarakat zaman ini sudah banyak yang terpedaya dengan kehidupan palsu itu lalu tekanan hidup yang dialami begitu sukar untuk dibendung dan dikawal pula. Peribahasa masa itu emas mengingatkan kita semua bahawa penggunaan masa perlulah seimbang untuk kebahagiaan kehidupan yang sejati.


.

Wednesday, June 14, 2017

Bukti nilai kemanusiaan sudah hilang

Nilai kemanusiaan sudah hilang di dunia ini. Peperangan, jenayah, dan pergaduhan yang kerap berlaku membuktikan kenyataan ini.
Huraikan.

Nilai kemanusiaan bermaksud nilai-nilai yang mengutamakan kebaikan dalam kehidupan seseorang itu. Biasanya, nilai kemanusiaan ini meliputi sikap suka membantu, menderma sesuatu, dan melakukan kebaikan kepada orang lain tanpa ada pilih kasih. Kemelut nilai kemanusiaan yang semakin menghilang dalam jiwa masyarakat sudah menjadi bahan berita utama media massa di negara ini sejak sekian lama. Maka, ada banyak bukti yang menyokong kenyataan bahawa nilai kemanusiaan dalam kalangan masyarakat kita sudah tiada lagi itu.

Bukti utama nilai kemanusiaan sudah hilang ialah kejadian mendera kanak-kanak semakin menjadi-jadi terutama dalam kalangan masyarakat di kota besar. Kejadian ini menunjukan bahawa manusia sudah tiada rasa kasihan kepada anak atau darah daging mereka sehingga berani mencederakan kanak-kanak itu. Mereka seolah-olah sudah dirasuk oleh kuasa ajaib sehingga terus menghukum anak sendiri tanpa ada sebarang pemikiran rasional pula. Jelaslah, masyarakat sudah memandang rendah nilai kemanusiaan kerana melihat penderaan anak sendiri sebagai satu jalan keluar daripada masalah yang menghantui mereka.

Selain itu, nilai kemanusiaan sudah pupus daripada jiwa masyarakat berdasarkan peningkatan kes pengabaian ibu bapa. Sudah wujud golongan tua yang dibiarkan hidup melarat dan bersendirian tanpa ditemani oleh anak mereka. Pelbagai alasan diberikan oleh golongan anak termasuklah kesempitan kewangan dan ketiadaan kesefahaman antara ibu bapa yang membawa mereka membiarkan sahaja orang tua sendiri itu. Ringkasnya, anak yang memiliki nilai kemanusiaan tidak akan sesekali membiarkan ibu bapa yang sudah banyak berjasa itu melarat begitu sahaja.

Tambahan pula, peningkatan kes jenayah di kawasan bandar besar menjadi bukti nyata bahawa masyarakat kita sudah lenyap nilai kemanusiaan tersebut. Golongan masyarakat yang sanggup meragut, membunuh, merompak, dan melakukan jenayah terhadap insan lain seolah-olah tidak lagi memiliki hati manusia sejati. Kekerapan kejadian jenayah bukan sahaja menakutkan penduduk setempat tetapi turut menjadikan persepsi masyarakat sudah hilang arah tuju dalam kehidupan mereka yang sebenarnya. Sesungguhnya, jenayah berlaku disebabkan insan tersebut sudah hilang nilai kemanusiaan yang membedakannya daripada haiwan lain.

Kehilangan nilai kemanusiaan dalam jiwa masyarakat turut dikaitkan dengan berlakunya penindasan terhadap golongan miskin oleh golongan atasan. Banyak kali kedengaran isu golongan miskin diusir dari tanah mereka atau tidak diberi pampasan yang betul jika pihak atasan mengambil sesuatu daripada mereka. Golongan kaya atau pihak berkuasa melakukan apa-apa tanpa dikenakan tindakan undang-undang yang disediakan oleh kerajaan itu. Lama-kelamaan, penindasan ini akan menjadi satu budaya yang diterima oleh masyarakat lalu membuktikan bahawa masyarakat itu sudah tiada nilai kemanusiaan sebenar.

Bukti terakhir yang membawa musnahnya nilai kemanusiaan dalam naluri masyarakat dikaitkan dengan golongan muda yang tiada peribadi mulia. Golongan muda ini tidak lagi menghormati orang tua, melakukan perkara yang tidak berfaedah dan suka meniru budaya asing yang tidak sesuai menjadikan minda mereka sudah tidak rasional lagi. Belia yang dipenuhi dengan tenaga yang banyak tidak lagi melihat usaha memajukan negara dan bangsa serta keluarga sebagai satu keutamaan sebaliknya lebih suka berlibur tanpa kawalan. Lantaran itu, belia memerlukan bimbingan ibu bapa yang benar-benar kukuh nilai kemanusiaannya untuk meneruskan cabaran kehidupan moden ini.


Kesimpulannya, semua hujah tadi membuktikan bahawa rakyat negara ini sudah hilang nilai kemanusiaannya kerana terpengaruh dek kebendaan sahaja. Namun, masih ada segelintir rakyat negara ini yang mengutamakan kebendaan dalam menjalani kehidupan mereka sehingga melupakan aspek kemanusiaan tersebut. Ibu bapa perlulah menjadi tunjang utama dalam usaha mendidik remaja kita agar kembali semula ke jalan yang lurus lagi benar itu. Peribahasa biar mati anak, jangan mati adat membuktikan bahawa budaya yang mengutamakan kemanusiaan itu harus kekal dalam kehidupan manusia sejagat pada masa hadapan.

Monday, June 05, 2017

Punca pengabaian ibu bapa di Malaysia


Kehidupan zaman moden telah menyebabkan banyak ibu bapa terabai ketika mereka tua. Media massa turut mengetengahkan isu ini dalam penyiaran pelbagai bahan berita mereka.
Jelaskan punca-punca pengabaian ini berlaku.

Pengabaian ibu bapa bermaksud orang tua dibiarkan tanpa sebarang bimbingan dan kasih sayang daripada anak mereka. Sudah banyak kedengaran kisah ibu bapa dibiarkan menderita dan tidak mempunyai rumah untuk didiami terutamanya di kawasan kota itu kerana isu pengabaian ini semakin meruncing. Media massa turut mengetengahkan kemelut ini menerusi siaran berita sehingga mengejutkan pelbagai pihak tentang gejala yang semakin menjadi-jadi ini. Lantaran itu, banyak faktor yang menyebabkan masyarakat kita mengabaikan ibu bapa dalam kehidupan mereka itu.

Punca utama pengabaian ibu bapa berlaku disebabkan masyarakat zaman ini tidak dididik atau diasuh dengan baik oleh ibu bapa mereka. Ada ibu bapa yang tidak mengasuh anak dengan baik atau memberi teladan yang tidak betul kepada anak terutamanya dalam aspek penjagaan orang tua. Apabila anak melihat kelakuan ibu bapa yang tidak menghormati orang tua mereka itu sudah pasti anak tersebut akan memahami sesuatu lalu mengambil jalan yang serupa pula. Ringkasnya, pengabaian ibu bapa bolehlah dituding kepada kegagalan mendidik anak oleh golongan tua pada suatu ketika itu.

Selain itu, kos kehidupan yang tinggi terutama di kota telah mendesak beberapa ahli masyarakat untuk membiarkan ibu bapa mereka begitu sahaja. Golongan yang berpendapatan rendah sudah pasti akan mengalami masalah kewangan kerana kos hidup sudah terlalu tinggi untuk menyara keluarga sendiri apatah lagi menyara ibu bapa mereka itu. Masyarakat berada dalam dilema sama ada mahu menyelamatkan keluarga sendiri atau membantu menjaga ibu bapa yang sudah tua tersebut. Jelaslah, isu pengabaian ibu bapa banyak dikaitkan dengan aspek kewangan terutamanya golongan yang berpendapatan rendah kerana kos menjaga orang tua begitu mahal.

Tambahan pula, kajian membuktikan bahawa pengabaian ibu bapa banyak disebabkan oleh sikap ibu bapa yang terlalu bergantung harap kepada anak mereka. Pada pandangan ibu bapa, anak menjadi jaminan untuk mereka meneruskan kehidupan setelah hari tua kelak. Sikap bergantung harap ini mudah mencetuskan konflik sesama anak sehingga menjadikan hubungan ibu bapa dengan anak mereka akan terjejas pada masa hadapan. Sesungguhnya, ibu bapa yang berdikari boleh membantu anak mereka dalam usaha menjalani kehidupan yang lebih bererti pada masa depan.

Pengabaian ibu bapa turut disebabkan oleh kurangnya kemudahan rumah penjagaan orang-orang tua di Malaysia. Jika negara ini mempunyai lebih banyak kemudahan sebegini sudah pasti orang tua terutamanya ibu bapa masyarakat boleh menikmati kehidupan yang lebih bermakna dan ceria. Kemudahan ini lengkap dengan perubatan, aktiviti sosial, dan interaksi dengan orang tua yang lain akan menjadikan kehidupan harian ibu bapa masyarakat itu lebih menarik untuk di nikmati setiap hari. Maka, isu pengabaian ibu bapa semakin meruncing kerana negara ini tidak memiliki kemudahan penjagaan orang tua yang banyak dan berkualiti tersebut untuk memastikan nasib orang tua terjamin di Malaysia.

Kesimpulannya, masalah pengabaian ibu bapa yang sudah tua telah menjadi duri dalam daging dalam kalangan masyarakat kita.  Sikap menuding jari dengan menyalahkan satu sama lain bukanlah satu kaedah yang tepat dalam mengekang isu ini. Sudah sampai masanya semua pihak duduk semeja untuk mencari jalan tengah menyelesaikan kemelut yang bakal menghantuai masa depan negara tersebut. Peribahasa tempat jatuh lagi dikenang inikan pula tempat bermain harus menjadi penringatan kepada anak supaya terus menghargai ibu bapa yang sudah banyak kali menjaga mereka ketika kecil itu.


Friday, June 02, 2017

Kepentingan amalan berbudi bahasa dalam kalangan masyarakat


Budi bahasa budaya kita sering menjadi slogan dalam ucapan pemimpin negara.

Huraikan kepentingan amalan berbudi bahasa kepada negara kita.

Budi bahasa merujuk amalan menggunakan bahasa yang sopan apabila berbicara dengan orang lain. Antara bukti yang menunjukkan seseorang itu berbudi bahasa ialah dia menggunakan bahasa panggilan yang betul, nada yang lembut, dan tidak mengeluarkan kata-kata kesat apabila berbicara. Pihak media massa terutamanya televisyen sering menyiarkan berita tentang sikap ahli masyarakat kita yang sudah melupakan amalan berbudi bahasa dalam kehidupan harian. Maka, wujud banyak kelebihan apabila ahli masyarakat kita mengamalkan amalan berbudi bahasa dalam aktiviti harian mereka.

Kelebihan pertama ialah budi bahasa berupaya membentuk negara ini menjadi sebuah negara yang aman dan harmoni. Negara menjadi sebuah negara yang harmoni lagi aman kerana semua rakyatnya tidak berbicara tentang perkara yang berunsur sensitif atau mampu menimbulkan kekecohan pula. Lama-kelamaan, semua ahli masyarakat akan menjadi lebih peka dengan kelebihan atau kekurangan pihak lain lalu tidak sengaja menggunakan bahasa yang tidak sopan untuk menegur mereka. Lantaran itu, semakin banyak orang berbudi bahasa semakin amanlah negara ini daripada pihak-pihak yang berniat jahat itu.

Selain itu, perpaduan antara rakyat Malaysia menjadi lebih utuh apabila budi bahasa menjadi gaya hidup rakyat. Perpaduan yang kukuh itu boleh diperoleh kerana setiap ahli masyarakat berinteraksi sesama mereka tanpa ada sekatan bahasa atau tindakan yang boleh menyinggung perasaan mereka. Interaksi yang berjalan dengan produktif itu menjamin tidak berlakunya sebarang ancaman perpecahan antara kaum yang biasanya kita lihat berlaku di negara luar. Jadi, masyarakat yang mengutamakan budi bahasa akan menjamin wujudnya perpaduan yang intim antara ahli masyarakat tersebut.

Tambahan pula, kemampuan rakyat untuk berbudi bahasa dalam pergaulan harian mampu menjadikan maruah atau imej negara Malaysia lebih baik. Setiap kali rakyat kita mengamalkan budi bahasa sudah pasti orang lain akan melihatnya lalu amalan itu menjadi buah mulut masyarakat luar. Aktiviti yang sopan ini akan mula dikenali sehingga nama negara disebut-sebut oleh pihak asing terutamanya menggunakan media massa zaman moden seperti internet itu. Sesungguhnya, nama Malaysia akan tersohor di dunia ini apabila masyarakat kita terutamanya remaja menjadikan budi bahasa sebagai sebahagian daripada amalan kehidupan mereka tersebut.

Kehadiran pelancong terutama pelancong asing dijangka akan bertambah apabila berita tentang ketinggian budi bahasa rakyat kita diketahui oleh masyarakat luar. Ketinggian budi bahasa rakyat akan bertukar menjadi budaya tempatan yang ingin diketahui oleh pelancong asing itu kerana budaya berbudi bahasa tidak wujud di semua negara. Kemunculan pelancong asing yang datang untuk melihat budaya kita pastinya akan menimbulkan rasa kebanggaan dalam jiwa rakyat yang bergelar rakyat Malaysia itu. Jelaslah, pelancong asing akan berduyun-duyun datang ke Malaysia apabila mengetahui ketinggian budi bahasa yang diamalkan oleh rakyat negara ini. 

Malahan, amalan berbudi bahasa berupaya menjadikan kehidupan masyarakat kita lebih baik. Kehidupan rakyat Malaysia lebih tenteram kerana negara ini tidak mengalami sebarang pergaduhan atau peperangan yang boleh tercetus akibat ketiadaan budi bahasa sesama ahli masyarakat tersebut. Situasi ini menjadikan ekonomi, politik, dan sebagainya lebih stabil lalu taraf hidup rakyat menjadi lebih tinggi berbanding negara jiran yang sering bergolak itu. Jadi, rakyat yang berbudi bahasa akan membawa negara ini mengalami satu suasana kehidupan yang lebih bermakna dan gembira serta menarik pula.

Kesimpulannya, semua kelebihan berbudi bahasa tadi itu akan berlaku apabila semua rakyat di negara ini mengamalkannya tanpa dalih. Semua pihak terutamanya remaja harus melihat berbudi bahasa sebagai sesuatu yang menarik untuk diamalkan kerana sikap ini akan menjadikan remaja lebih dihormati oleh rakan dan ibu bapa serta masyarakat.  Kegagalan untuk berbudi bahasa ini akan membawa negara kita terjerumus ke lembah yang hina seperti kancah peperangan itu. Peribahasa orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa membuktikan bahawa amalan berbudi bahasa itu pasti membuahkan hasil yang positif kepada sesiapa sahaja yang mengamalkannya dalam hidup mereka.


Friday, May 05, 2017

Cara pupuk rasa cinta akan negara?

Perasaan cinta akan negara amat penting dalam kehidupan.

Jelaskan usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk membentuk perasaan cinta akan negara dalam diri seseorang.

Perasaan cinta akan negara merujuk satu perasaan berkorban demi memastikan negara dalam keadaan aman dan sejahtera untuk dihuni oleh rakyat jelata. Antara tindakan yang dilihat membuktikan bahawa seseorang itu ada perasaan cinta akan negara meliputi sikap mematuhi undang-undang negara, belajar bersungguh-sungguh, tidak mengutuk dasar kerajaan secara terbuka, dan bekerja memajukan negara. Pihak akhbar di negara ini sering menyiarkan berita tentang isu perasaan cinta akan negara yang semakin menipis dalam jiwa rakyat terutamanya golongan remaja itu. Maka, pelbagai tindakan boleh dilakukan oleh beberapa pihak untuk memastikan rasa cinta akan negara ini terus wujud dalam jiwa rakyat kita.

Cara yang paling mudah untuk memupuk sikap murni ini dalam jiwa rakyat melibatkan ibu bapa yang menerangkan kepentingan rasa cinta akan negara kepada anak mereka. Golongan tua ini harus menjelaskan sejarah negara secara umum kepada anak mereka setiap kali berpeluang berbuat demikian itu. Anak yang mendengar cerita sebegini sepanjang masa sudah pasti akan memiliki perasaan bangga tentang sejarah negara itu lalu rasa nasionalisme akan wujud dengan begitu mendalam. Jadi, ibu bapa merupakan benteng utama dalam usaha untuk memastikan semua rakyat di negara ini ada perasaan sanggup berkorban demi negara tercinta itu.

Selain itu, pihak sekolah boleh memanjangkan masa pengajaran subjek Sejarah di sekolah mereka tersebut. Setiap hari pelajar di sekolah terutama di sekolah menengah didedahkan dengan subjek ini bersama-sama tugasan kerja rumah yang banyak untuk disiapkan oleh pelajar. Apabila didedahkan dengan bahan sejarah setiap hari sudah pasti pengetahuan pelajar tentang tokoh sejarah dan peristiwa sejarah itu menjadi mendalam sehingga rasa bangga wujud pula. Sesungguhnya, tindakan menjadikan masa subjek Sejarah lebih panjang boleh mewujudkan satu kelompok remaja yang memahami kepentingan sejarah dalam kehidupan harian mereka itu.

Tambahan pula, perasaan cinta akan negara boleh dipupuk dengan meluas apabila kerajaan kita menjalankan pelbagai kempen kesedaran tentang semangat ini. Pihak berkuasa boleh mengumumkan satu bentuk kempen yang disiarkan menerusi media massa selama beberapa bulan untuk dihayati oleh rakyat negara ini. Pelaksanaan kempen semangat kebangsaan ini pasti akan mencetuskan perasaan yang positif dalam naluri rakyat tentang kebanggaan menjadi rakyat Malaysia itu. Lantaran itu, usaha melaksanakan kempen tentang semangat ini boleh menjamin masyarakat negara kita memiliki perasaan sanggup mengutamakan negara dalam sebarang tindakan mereka itu.

Kaedah seterusnya, diri individu tersebut berusaha membaca sebanyak mungkin bahan bacaan yang berkaitan dengan sejarah negara ini. Rakyat Malaysia boleh membeli buku sejarah yang dijual di kedai-kedai buku atau menonton program televisyen yang disiarkan itu untuk memperoleh informasi tentang peristiwa sejarah yang pernah berlaku di negara ini. Tindakan membaca bahan sejarah secara sendiri ini memastikan rakyat mengetahui perkara yang benar-benar berlalu di negara ini lalu perasaan cinta akan negara muncul secara diam-diam.  Jelaslah, semakin kerap seseorang itu membaca bahan sejarah sendiri semakin tebal semangat cinta akan negara yang akan wujud dalam jiwa mereka.

Pihak swasta boleh membantu memupuk perasaan cinta akan negara dengan menerbitkan filem dan dokumentari tentang sesuatu peristiwa sejarah yang pernah berlaku itu. Aksi yang dilihat menerusi penayangan filem atau dokumentari itu lebih mudah untuk difahami oleh generasi muda berbanding dengan tindakan membaca bahan sejarah secara biasa itu. Usaha menggunakan teknologi moden seperti filem ini berupaya untuk menanam semangat ini dengan lebih mendalam dalam jiwa remaja yang begitu memerlukan bimbingan yang betul. Ringkasnya, usaha menggunakan filem dan dokumentari ini sudah terbukti mampu untuk mendapat perhatian remaja agar mereka meminati sejarah negara lalu sanggup berkorban demi Malaysia.


Kesimpulannya, semua hujah tadi membuktikan bahawa usaha-usaha tersebut boleh dilaksanakan supaya perasaan cinta akan negara boleh terhasil. Semua pihak harus bekerjasama dan tidak menuding jari untuk melaksanakan tindakan-tindakan tersebut. Kegagalan untuk bekerjasama boleh menyebabkan remaja kita tidak lagi menghormati negara lalu sanggup memusnahkan negara dengan tindakan-tindakan tertentu pula. Peribahasa pemuda harapan negara, pemudi tiang bangsa membuktikan bahawa semua ahli masyarakat kita memiliki tugas tersendiri untuk memajukan negara menjadi sebuah negara yang berjaya itu.

Monday, April 24, 2017

Kaedah pemimpin dunia atasi masalah kebuluran sejagat?

Jelaskan usaha-usaha yang perlu diambil oleh pemimpin-pemimpin dunia untuk menangani masalah kebuluran yang berlaku di beberapa buah negara.

Kebuluran dikatakan sebagai satu kejadian yang menyaksikan jumlah manusia tidak menerima makanan dalam kuantiti yang betul untuk tempoh yang lama sehingga menimbulkan masalah kesihatan. Biasanya, kebuluran ini melanda negara yang miskin dan mengalami peperangan serta suasana tidak aman yang berlaku dalam satu jangka masa panjang. Isu ini telah menjadi perdebatan pelbagai pihak termasuklah pemimpin dunia kerana saban tahun kejadian kebuluran dilaporkan oleh media massa di seluruh dunia. Jadi, semua pemimpin dunia harus komited untuk melakukan sesuatu agar kebuluran tidak lagi berlaku di dunia ini.

Tindakan yang praktikal dalam usaha mengawal kebuluran daripada terus berlaku ialah pemimpin dunia harus memastikan keamanan global wujud. Semua persengketaan atau masalah yang melanda mana-mana negara haruslah diselesaikan menerusi meja bulat oleh pemimpin-pemimpin dunia dengan kadar segera. Langkah berunding atau mencari penyelesaian sesuatu konflik secara aman akan membawa suasana kehidupan di dunia ini sentosa tanpa ada gangguan peperangan tersebut. Jelaslah, keamanan dunia yang dijanjikan oleh para pemimpin dunia akan memastikan tidak ada negara yang mengalami kebuluran dek peperangan atau persengketaan sesama manusia itu.

Selain itu, pemimpin dunia boleh mengekang kebuluran daripada terus berlaku apabila golongan berstatus tinggi ini membuka lebih banyak kawasan tanah untuk pertanian di negara mereka. Pembukaan tanah ini boleh dilakukan menerusi usaha bersungguh-sungguh pihak berkuasa di seluruh dunia dengan membenarkan kawasan hutan yang diterokai itu diberikan kepada rakyat mereka. Pemberian tanah yang diteroka ini kepada rakyat akan memudahkan mereka untuk mengerjakan tanah tersebut dengan menanam jenis tanaman yang boleh menjadi sumber makanan kepada penduduk negara itu dan dunia amnya. Lantaran itu, usaha pemimpin dunia membenarkan lebih banyak kawasan hutan di negara mereka dibuka untuk dijadikan kawasan pertanian mampu mengatasi masalah kebuluran itu.

Tambahan pula, tindakan memberi galakan kepada masyarakat dunia untuk melakukan kajian terhadap tanaman oleh pemimpin dunia semuanya turut mampu mengatasi kemelut ini. Pelbagai ganjaran dan kemudahan disediakan oleh setiap negara untuk menjadi sumber perangsang kepada rakyat mereka melakukan kajian tanaman dalam usaha menghasilkan baka tanaman yang berkualiti tinggi tersebut. Kajian sebegini pastinya akan membuahkan hasil seperti tanaman yang mampu hidup subur di kawasan kemarau dan mengeluarkan hasil yang banyak dalam tempoh masa yang pendek. Ringkasnya, usaha pemimpin dunia memberi dorongan kepada rakyat untuk membuat kajian tanaman akan memastikan kebuluran merupakan perkara yang hanya berlaku pada masa silam.

Kebuluran yang melanda sesebuah negara di dunia ini boleh diatasi menerusi kewujudan satu sistem penyimpanan atau stor yang praktikal. Para pemimpin dunia boleh berbincang secara mereka untuk mencapai persetujuan tentang tempat stor ini didirikan dan jenis makanan yang akan disimpan di stor tersebut untuk kemudahan semua masyarakat dunia. Kemudahan penyimpanan ini membolehkan mana-mana negara yang mengalami kebuluran meminta bantuan lalu makanan yang disimpan di stor ini akan diagihkan kepada negara terbabit dengan kadar segera. Maka, tindakan membina gudang penyimpanan sebegini akan memastikan bekalan makanan boleh dihantar dengan segera ke mana-mana kawasan dunia yang mengalami krisis makanan tersebut.

Pemimpin dunia yang berfikiran jauh akan memastikan tidak berlaku sebarang penyelewengan dalam pemberian bantuan makanan kepada negara yang dilanda kebuluran itu. Golongan ini haruslah bijak memilih sumber manusia yang jujur dan melakukan tugas dengan dedikasi tanpa mengharapkan sebarang ganjaran dalam bentuk duit kopi yang bakal menjejaskan proses penghantaran bantuan kemanusiaan tersebut. Ketelusan dalam aspek pengagihan bantuan kemanusiaan ini berupaya untuk membantu mana-mana negara yang dilanda masalah kebuluran kerana sistem agihannya adil dan efektif. Sesungguhnya, sistem pengagihan yang lancar dan sistematik akan membantu pemimpin dunia untuk menghapuskan isu kebuluran dalam kehidupan masyarakat global.

Kesimpulannya, pemimpin dunia memang bertanggungjawab dalam usaha memerangi kemelut kebuluran di dunia ini tanpa perlu dipersoalkan oleh rakyat. Semua pihak harus sedar lalu melihat kebuluran sebagai satu masalah yang tidak harus wujud dalam kehidupan manusia zaman moden yang dipenuhi dengan teknologi, pengangkutan canggih dan sebagainya itu. Kita harus mengakui bahawa kebuluran berlaku bukan kerana kekurangan makanan dunia tetapi kesilapan manusia sendiri yang mewujudkan masalah yang kronik tetapi mengorbankan nyawa tersebut. Peribahasa nasi sudah menjadi bubur mengingatkan kita bahawa kebuluran yang berlaku telah membawa pelbagai peristiwa yang meninggalkan kesan buruk terhadap kehidupan manusia sejagat.


Wednesday, April 12, 2017

Kebaikan produk negara dieksport?

Produk negara penting dijual di luar negara untuk kepentingan semua pihak. Namun, ada pihak yang enggan melakukannya.
Jelaskan kebaikan-kebaikan produk negara dijual di luar negara.

Produk tempatan bermaksud barang yang dihasilkan oleh negara ini untuk tujuan eksport luaran dan kegunaan rakyat dalaman. Hasil keluaran negara yang diakui oleh masyarakat dunia meliputi produk automotif, produk berasaskan getah, dan bahan mentah bijih timah. Usaha memasarkan produk ini ke negara luar telah mendapat perhatian semua pihak terutamanya pihak kerajaan yang melihat produk ini ada potensi luas.  Jadi, apakah perkara yang timbul apabila produk negara dipasarkan ke luar negara?

Impak yang timbul apabila produk negara dipasarkan ke luar ialah pelabur asing akan lebih berminat untuk melabur di negara ini kerana sedar produk itu akan dijual di seluruh dunia. Pelaburan asing ini penting kerana kehadiran mereka bukan sahaja menyumbangkan sumber kewangan tetapi juga membawa kepakaran dalam bidang pembuatan sesuatu produk itu. Kehadiran pelabur asing akan menjadikan produk negara berupaya bersaing di persada dunia terutama dalam bahagian yang penuh dengan cabaran itu seperti bidang automotif dan jentera berat. Akibatnya, hasil jualan produk tempatan akan menjadi lebih tinggi sehingga menguntungkan syarikat Malaysia.

Selain itu, usaha memasarkan produk negara ke seluruh dunia akan membuka lebih banyak pasaran baru pula. Apabila pasaran baru dibuka terutamanya di negara yang mempunyai populasi yang tinggi sudah pasti jualan produk negara akan mencecah jutaan ringgit. Keuntungan yang diperoleh menerusi jualan yang banyak setelah meneroka pasaran baru di dunia ini akan menghasilkan lebih banyak aktiviti penyelidikan untuk produk terbaru. Ringkasnya, usaha mengeksport produk tempatan ke luar negara akan memudahkan produk itu menembusi pasaran yang sebelum ini sukar untuk dimasuki pula.

Tambahan pula, amalan mengeksport produk negara ke luar ini boleh menjadikan ekonomi negara lebih stabil. Semua hasil kutipan jualan produk ini akan dihantar semula ke Malaysia oleh setiap wakil penjual sesuatu produk tersebut. Wang yang diterima boleh digunakan oleh kerajaan melalui pengenalan pelbagai jenis cukai untuk menyediakan kemudahan yang diperlukan oleh rakyat negara ini. Lama-kelamaan, ekonomi negara akan lebih makmur kerana kerajaan boleh mengutip pelbagai cukai yang dikenakan kepada syarikat yang menghasilkan produk untuk pasaran luar negara itu.

Pengeksportan produk tempatan turut menjadikan imej negara ini pada mata masyarakat asing menjadi lebih baik. Kualiti dan kreativiti yang terhasil menerusi penghasilan sesuatu produk tempatan itu akan membayangkan keupayaan rakyat negara ini dalam penghasilan sesuatu barang untuk kegunaan manusia. Persepsi yang positif ini akan memberikan rasa bangga dalam diri rakyat Malaysia lalu mereka akan berusaha meningkatkan kualiti produk untuk keperluan masa depan pula. Maka, usaha menjual produk tempatan ke luar negara bukan sahaja menjadikan negara ini mengaut keuntugan tetapi turut menjadikan imej negara tersohor pada mata orang luar.

Peluang pekerjaan untuk rakyat negara ini akan bertambah apabila mereka diberi pekerjaan menerusi pengeksportan produk tempatan ini. Permintaan produk tempatan yang tinggi akan menyebabkan semua syarikat yang terlibat akan menambah pekerja mereka semata-mata untuk memenuhi permintaan tersebut. Apabila rakyat negara ini memiliki pekerjaan tetap sudah pasti taraf ekonomi mereka menjadi lebih baik untuk satu tempoh tertentu itu. Sesungguhnya, usaha menjual produk negara ke luar negara boleh menjamin pengangguran di Malaysia tidak akan wujud selaman-lamanya.


Kesimpulannya, usaha mengeksport produk tempatan ke luar negara merupakan satu usaha positif lagi murni buat masyarakat kita apabila dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Pengeksportan produk ini penting kerana impak positif yang timbul daripada langkah ini akan menjadikan negara dan rakyat Malaysia lebih baik pada masa depan. Situasi ini akan menjadikan negara ini lebih bersedia untuk mengharungi cabaran kehidupan yang penuh dugaan terutama dalam perubahan teknologi maklumat yang begitu hebat itu. Peribahasa sediakan payung sebelum hujan mengingatkan kita supaya bersedia dengan perubahan yang bakal berlaku dengan menjadikan negara ini lebih baik pada masa depan.

Sunday, March 12, 2017

Cara-cara masyarakat dunia mengekang pemerdagangan manusia


Pemerdagangan manusia semakin menjadi-jadi di dunia ini dan di Malaysia. Pelbagai pihak menyalahkan satu sama lain tentang hal ini.
Jelaskan usaha-usaha pihak antarabangsa untuk membanteras jenayah ini,

Pemerdagangan manusia bermaksud kes membawa masuk manusia ke sesebuah negara secara haram untuk tujuan yang bertentangan dengan undang-undang negara. Kes ini melibatkan penyeludupan manusia terutamanya kanak-kanak dan perempuan untuk disalurkan dalam jenayah pelacuran, pembelian anggota badan, dan mengemis tersebut. Kejadian yang melibatkan rakyat Malaysia telah membuka mata negara tentang keperluan membanteras aktiviti tidak sihat ini demi kebaikan semua pihak. Sesungguhnya, kerjasama dan komitmen semua pihak sangat diperlukan untuk membanteras jenayah ini daripada terus menular di dunia.

Tindakan yang berkesan untuk menangani masalah ini ialah semua negara yang terlibat memperketat kawalan di sempadan negara mereka.  Kawalan yang ketat ini meliputi usaha menyelaraskan sistem data maklumat kemasukan dan mengemas kini rekod keluar masuk di pintu sempadan terutama di lapangan terbang dan pelabuhan. Apabila sistem kawalan sempadan menjadi ketat sudah pasti semua pihak berkuasa boleh mengetahui sebarang aktiviti yang disyaki mempunyai kaitan dengan jenayah ini lalu tindakan segera boleh diambil pula. Lama-kelamaan, pihak penjenayah tidak berani lagi mengambil risiko kerana sedar aktiviti mereka dipantau oleh pihak berkuasa dengan begitu teliti.

Selain itu, kemelut ini boleh dikekang apabila semua negara menjalin hubungan kerjasama dengan negara jiran mereka. Usaha ini melibatkan kerjasama melalui penggunaan kaedah diplomatik dan pelaksanaan operasi pencegahan yang lebih efisien. Kerjasama ini melibatkan operasi pertukaran maklumat taktik pencegahan, pengenalan lokasi dan negara pembekal jenayah tersebut untuk pengetahuan semua negara yang terlibat. Maka, kerjasama ini akan menyebabkan operasi rondaan secara berjadual dan intensif oleh pasukan keselamatan negara-negara serantau berjalan dengan baik sehingga penjenayah tidak berpeluang untuk membawa masuk manusia ke negara-negara lain dengan mudah.

Tambahan pula, jenayah pemerdagangan manusia ini boleh disekat penularannya apabila semua negara di dunia menggiatkan usaha mereka menjalankan kempen kesedaran dalam kalangan masyarakat sendiri. Kempen ini boleh disiarkan menerusi media massa yang mengetengahkan isu pemerdagangan manusia untuk diketahui oleh masyarakat umum. Apabila masyarakat melihat kempen ini sudah pasti mereka akan lebih berwaspada lalu menggalakkan mereka bekerjasama melaporkan sebarang kegiatan pemerdagangan manusia tersebut kepada pihak berkuasa. Akibatnya, pihak penjenayah tidak lagi boleh melarikan diri mereka daripada pemerhatian masyarakat yang sudah mengetahui modus operandi mereka dalam jenayah tersebut.

Kemelut ini boleh dikawal apabila masyarakat sesebuah negara memberikan kerjasama kepada mana-mana negara atau pihak bagi menyelesaikan kes pemerdagangan manusia di peringkat antarabangsa. Pelbagai maklumat dan khidmat diberikan kepada negara yang berusaha untuk mengawal jenayah ini tanpa ada sebarang pilih kasih atau berpura-pura. Situasi ini akan menyebabkan sebarang kes boleh disiasat dengan segera dan menyeluruh berdasarkan bukti-bukti yang tertera di tempat kejadian tanpa perlu sekatan birokrasi pula. Jelaslah, kerjasama yang sebegini boleh menjadikan semua urusan penangkapan penjenayah menjadi lebih mudah, sistematik, dan berkesan sehingga semua kumpulan penjenayah terancang ini terhapus.

Tindakan terakhir yang boleh dibuat oleh mana-mana negara dalam usaha membanteras jenayah ini ialah gejala rasuah perlulah dibasmi segera. Pemberian atau isu rasuah masih menghantui badan-badan penguat kuasa di setiap negara di dunia ini sehingga memberikan ruang kepada penjenayah untuk melakukan aktiviti mereka dengan mudah. Sebaik sahaja rasuah berjaya dihapuskan sudah pasti pelaksanaan undang-undang akan menjadi lebih berkesan dalam menangani jenayah sebegini. Lantaran itu, usaha memerangi rasuah menjadi titik tolak untuk mana-mana negara memastikan jenayah pemerdagangan manusia tidak berleluasa di dunia ini.

Kesimpulannya, kerjasama serantau amatlah diperlukan supaya segala penyelesaian dapat diambil secara bijaksana dalam usaha memerangi jenayah yang terkutuk ini. Hubungan serantau perlu dipererat bagi melancarkan usaha yang bersepadu membanteras pemerdagangan manusia daripada muka bumi ini. Jika masalah ini tidak diselesaikan sudah pasti nasib generasi muda terutamanya golongan wanita akan mengalami masa depan yang gelap itu. Peribahasa sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua memberikan kita semua satu harapan bahawa setiap penjenayah pasti akan tertangkap suatu masa nanti.

Sunday, March 05, 2017

Usaha pemimpin dunia atasi kebuluran antarabangsa

Jelaskan usaha-usaha yang perlu diambil oleh pemimpin-pemimpin dunia untuk menangani masalah kebuluran yang berlaku di beberapa buah negara.

Kebuluran dikatakan sebagai satu kejadian yang menyaksikan jumlah manusia tidak menerima makanan dalam kuantiti yang betul untuk tempoh yang lama sehingga menimbulkan masalah kesihatan. Biasanya, kebuluran ini melanda negara yang miskin dan mengalami peperangan serta suasana tidak aman yang berlaku dalam satu jangka masa panjang. Isu ini telah menjadi perdebatan pelbagai pihak termasuklah pemimpin dunia kerana saban tahun kejadian kebuluran dilaporkan oleh media massa di seluruh dunia. Jadi, semua pemimpin dunia harus komited untuk melakukan sesuatu agar kebuluran tidak lagi berlaku di dunia ini.

Tindakan yang praktikal dalam usaha mengawal kebuluran daripada terus berlaku ialah pemimpin dunia harus memastikan keamanan global wujud. Semua persengketaan atau masalah yang melanda mana-mana negara haruslah diselesaikan menerusi meja bulat oleh pemimpin-pemimpin dunia dengan kadar segera. Langkah berunding atau mencari penyelesaian sesuatu konflik secara aman akan membawa suasana kehidupan di dunia ini sentosa tanpa ada gangguan peperangan tersebut. Jelaslah, keamanan dunia yang dijanjikan oleh para pemimpin dunia akan memastikan tidak ada negara yang mengalami kebuluran dek peperangan atau persengketaan sesama manusia itu.

Selain itu, pemimpin dunia boleh mengekang kebuluran daripada terus berlaku apabila golongan berstatus tinggi ini membuka lebih banyak kawasan tanah untuk pertanian di negara mereka. Pembukaan tanah ini boleh dilakukan menerusi usaha bersungguh-sungguh pihak berkuasa di seluruh dunia dengan membenarkan kawasan hutan yang diterokai itu diberikan kepada rakyat mereka. Pemberian tanah yang diteroka ini kepada rakyat akan memudahkan mereka untuk mengerjakan tanah tersebut dengan menanam jenis tanaman yang boleh menjadi sumber makanan kepada penduduk negara itu dan dunia amnya. Lantaran itu, usaha pemimpin dunia membenarkan lebih banyak kawasan hutan di negara mereka dibuka untuk dijadikan kawasan pertanian mampu mengatasi masalah kebuluran itu.

Tambahan pula, tindakan memberi galakan kepada masyarakat dunia untuk melakukan kajian terhadap tanaman oleh pemimpin dunia semuanya turut mampu mengatasi kemelut ini. Pelbagai ganjaran dan kemudahan disediakan oleh setiap negara untuk menjadi sumber perangsang kepada rakyat mereka melakukan kajian tanaman dalam usaha menghasilkan baka tanaman yang berkualiti tinggi tersebut. Kajian sebegini pastinya akan membuahkan hasil seperti tanaman yang mampu hidup subur di kawasan kemarau dan mengeluarkan hasil yang banyak dalam tempoh masa yang pendek. Ringkasnya, usaha pemimpin dunia memberi dorongan kepada rakyat untuk membuat kajian tanaman akan memastikan kebuluran merupakan perkara yang hanya berlaku pada masa silam.

Kebuluran yang melanda sesebuah negara di dunia ini boleh diatasi menerusi kewujudan satu sistem penyimpanan atau stor yang praktikal. Para pemimpin dunia boleh berbincang secara mereka untuk mencapai persetujuan tentang tempat stor ini didirikan dan jenis makanan yang akan disimpan di stor tersebut untuk kemudahan semua masyarakat dunia. Kemudahan penyimpanan ini membolehkan mana-mana negara yang mengalami kebuluran meminta bantuan lalu makanan yang disimpan di stor ini akan diagihkan kepada negara terbabit dengan kadar segera. Maka, tindakan membina gudang penyimpanan sebegini akan memastikan bekalan makanan boleh dihantar dengan segera ke mana-mana kawasan dunia yang mengalami krisis makanan tersebut.

Pemimpin dunia yang berfikiran jauh akan memastikan tidak berlaku sebarang penyelewengan dalam pemberian bantuan makanan kepada negara yang dilanda kebuluran itu. Golongan ini haruslah bijak memilih sumber manusia yang jujur dan melakukan tugas dengan dedikasi tanpa mengharapkan sebarang ganjaran dalam bentuk duit kopi yang bakal menjejaskan proses penghantaran bantuan kemanusiaan tersebut. Ketelusan dalam aspek pengagihan bantuan kemanusiaan ini berupaya untuk membantu mana-mana negara yang dilanda masalah kebuluran kerana sistem agihannya adil dan efektif. Sesungguhnya, sistem pengagihan yang lancar dan sistematik akan membantu pemimpin dunia untuk menghapuskan isu kebuluran dalam kehidupan masyarakat global.

Kesimpulannya, pemimpin dunia memang bertanggungjawab dalam usaha memerangi kemelut kebuluran di dunia ini tanpa perlu dipersoalkan oleh rakyat. Semua pihak harus sedar lalu melihat kebuluran sebagai satu masalah yang tidak harus wujud dalam kehidupan manusia zaman moden yang dipenuhi dengan teknologi, pengangkutan canggih dan sebagainya itu. Kita harus mengakui bahawa kebuluran berlaku bukan kerana kekurangan makanan dunia tetapi kesilapan manusia sendiri yang mewujudkan masalah yang kronik tetapi mengorbankan nyawa tersebut. Peribahasa nasi sudah menjadi bubur mengingatkan kita bahawa kebuluran yang berlaku telah membawa pelbagai peristiwa yang meninggalkan kesan buruk terhadap kehidupan manusia sejagat.

Monday, February 13, 2017

Peranan ibu bapa dalam hasilkan keluarga bahagia


Peranan ibu bapa dalam menghasilkan keluarga yang bahagia.

Jelaskan.

Anak merupakan satu anugerah Tuhan kepada mana-mana ibu bapa pun. Kemunculan anak dalam kehidupan berkeluarga dianggap pemberi penyeri atau sumber inspirasi pula. Keadaan ini menyebabkan ibu bapa perlu memberikan perhatian dan penekanan terhadap usaha mendidik anak juga. Oleh itu, ibu bapa memang berperanan penting dalam mendidik anak mereka.

Kepentingan peranan ibu bapa ketara kerana merekalah orang yang paling rapat dengan anak mereka. Semua tindakan dan kelakuan ibu bapa akan menjadi ikutan anak mereka kerana anak menjadikan ibu bapa contoh teladan mereka pula. Kegagalan ibu bapa untuk memaparkan teladan yang baik boleh mempengaruhi sikap anak mereka pula nanti. Pendek kata, kerapatan ibu bapa dengan anaklah yang menjadikan peranan mendidik itu penting dilaksanakan dengan baik.

Selain itu, ibu bapa menjadi tempat meluahkan masalah buat anak-anak. Setiap masalah yang berlaku dalam kehidupan anak pasti akan dirujuk kepada ibu bapa untuk mendapat panduan menyelesaikannya dan kegagalan untuk berinteraksi dengan ibu bapa ketika inilah yang menyebabkan anak-anak terganggu kelakuannya. Ibu bapa yang mahir ialah ibu bapa yang sedar keadaan ini lalu memberikan pelbagai nasihat dan kata perangsang yang membantu anak mereka untuk mengharungi zaman keremajaan mereka dengan baik. Justeru, ibu bapa penting kerana merekalah tempat anak-anak mendapatkan panduan ketika dibelenggu pelbagai masalah hidup.

Tambahan pula, ibu bapa boleh menjadi individu yang memberikan kasih sayang kepada anak mereka terutama ketika anak mereka melakukan kesilapan. Ibu bapa yang bijak mendidik akan memaafkan kesalahan anak mereka walaupun diri mereka berasa kecewa kerana sedar anak mereka perlu diberi peluang kali kedua. Tindakan memaafkan kesalahan anak dengan bijak dan penuh kasih sayang ini akan membentuk anak menjadi insan yang lebih baik sikapnya. Maka, ibu bapa penting kerana merekalah tempat kasih sayang bermula dalam hidup remaja itu.

Namun begitu, peranan pihak sekolah terutama guru juga penting dalam kehidupan remaja. Pihak guru perlulah mendidik generasi muda ini dengan penuh tanggung jawab kerana masa remaja banyak juga dihabiskan di sekolah. Semua nasihat dan dorongan yang diberikan oleh pihak guru pasti meninggalkan kesan mendalam dalam jiwa pelajar itu lalu membentuk peribadi yang mulia pula. Jadi, pihak sekolah juga memikul tugas mendidik generasi muda ini bersama-sama ibu bapa.

Malah, pengaruh rakan sebaya juga memainkan peranan penting dalam pembentukan akhlak anak-anak mereka. Remaja yang berakhlak mulia pasti memiliki rakan yang serupa juga akhlaknya. Kegagalan memilih rakan yang baik akan menyebabkan seseorang remaja itu terjebak ke kancah negatif  yang lebih buruk pada masa hadapan. Oleh itu, anak juga hendaklah bijak memilih rakan supaya mereka tidak terjebak dalam kegiatan yang tidak bermanfaat pula.

Kesimpulannya, ibu bapa memang berperanan penting dalam didikan anak kerana mereka umpama lilin yang membakar diri sendiri untuk memastikan kehidupan anak berjalan lancar. Kerjasama anak juga penting supaya semua masalah yang timbul dapat diselesaikan dengan lebih mudah dan pantas. Anak merupakan satu tugas yang diamanahkan oleh Tuhan kepada kita semua. Peribahasa “melentur buluh biarlah daripada rebungnya” membuktikan betapa didikan ibu bapa ketika anak itu masih kecil amat penting lagi bermakna untuk masa depan mereka kelak.