Friday, October 02, 2009

Ramalan SPM 2009...


Skop pertanian juga saya dapati banyak ditanya dalam soalan peperiksaan sekolah. Walaupun soalan ini sudah keluar beberapa tahun lalu tetapi kepentingannya tetang wujud.

Cara-cara memajukan pertanian
 Memberikan penekanan penggunaan jentera
 Memberikan latihan yang praktikal kepada petani
 Memberikan lebih banyak insentif terutama pemberian tanah dan pinjaman yang mudah
 Mengadakan lebih banyak kempen untuk memberi kesedaran kepada masyarakat atau mengubah persepsi mereka tentang pertanian

Maklumat lanjut wujud dalam E-Buku Soalan-soalan Bayangan SPM 2009. Emel saya: azmanukm@gmail.com

No comments: