Perlu latihan?

Perlu latihan?

Friday, October 02, 2009

Ramalan SPM 2009...


Skop pertanian juga saya dapati banyak ditanya dalam soalan peperiksaan sekolah. Walaupun soalan ini sudah keluar beberapa tahun lalu tetapi kepentingannya tetang wujud.

Cara-cara memajukan pertanian
 Memberikan penekanan penggunaan jentera
 Memberikan latihan yang praktikal kepada petani
 Memberikan lebih banyak insentif terutama pemberian tanah dan pinjaman yang mudah
 Mengadakan lebih banyak kempen untuk memberi kesedaran kepada masyarakat atau mengubah persepsi mereka tentang pertanian

Maklumat lanjut wujud dalam E-Buku Soalan-soalan Bayangan SPM 2009. Emel saya: azmanukm@gmail.com

No comments: