Perlu latihan?

Perlu latihan?

Monday, August 31, 2009

Buku Fakta Karangan Terhebat


Biasanya pelajar menghadapi kesukaran untuk mendapatkan idea tentang isi mereka lalu mereka gagal untuk menulis dengan baik. Kegagalan mencari isi karangan merupakan masalah yang sering dihadapi oleh pelajar. Jika mereka ada isi, sudah pasti karangan mereka lebih mudah untuk dihasilkan.

Jadi, e-buku ini memaparkan semua fakta karangan yang membolehkan pelajar menulis karangan dengan baik. Pelajar hanya perlu membaca bahan yang wujud dalam e-buku ini dengan lengkap. Itu sahaja.

Jadi, pastikan anda memiliki e-buku yang hanya berharga RM10 ini.

No comments: