Perlu latihan?

Perlu latihan?

Thursday, November 06, 2008

Karangan Peranan Penulis terhadap negara

Anda telah menghadiri satu majlis pertemuan penulis-penulis negara. Dalam majlis itu anda telah mendengar ceramah mengenai kerjaya sebagai penulis.
Huraikan pendapat anda tentang perara-perkara yang boleh dilakukan oleh seorang penulis terhadap negara, bangsa dan ag
ama.


Penulis merupakan individu yang memiliki anugerah tuhan kerana melalui tulisan merekalah pelbagai perubahan masyarakat boleh mengambil tempat. Kerjaya mereka ini telah menyebabkan pelbagai persoalan manusia itu berupaya dijawab dengan begitu mudah dan membawa kesedaran yang hakiki kepada mereka yang membacanya. Media massa turut mencanangkan kelebihan penulis ini dengan sering menyiarkan bahan penulis dan genre sastera dalam semua terbitan program mereka. Jadi,peranan yang boleh dilaksanakan oleh penulis memang banyak terutama dalam dunia moden ini.

Kepentingan utama penulis ialah mereka menjadi individu yang pertama yang akan melahirkan sesuatu pendapat tentang kemelut yang sedang melanda negara. Diri mereka seolah-olah menjadi pencetus ilham kepada masyarakat untuk sama-sama memikirkan dan bertindak terhadap sesuatu masalah yang sedang mereka hadapi itu. Penulis menjadi penentu kepada kemelut yang harus mendaat keutamaan dalam percaturan pemikiran masyarakat. Oleh itu, penulis memang memiliki peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat di negara kita.

Malah, karya penulis berupaya membuka minda masyarakat secara kritikal. Semua karya penulis berdasarkan pengamatan dan pengalaman serta pembabitan mereka dalam kehidupan seharian masyarakat yang sudah pasti berkaitan dengan pembaca. Keadaan ini menyebabkan masyarakat berupaya melihat dan memahami sesuatu isu itu dalam konteks yang lebih akademik. Jelaslah, penulis merangsangkan minda masyarakat kita untuk memahami sesuatu kemelut itu dengan lebih baik.

Bukan sahaja karya penulis mampu merangsangkan minda masyarakat tetapi karya penulis berupaya menjadi satu catatan sejarah buat negara. Ada penulis terutama yang menulis sesuatu isu, tempat, tokoh dan sebagainya dengan penuh maklumat dan bukti yang boleh menjadi rujukan kepada masyarakat kemudiannya. Sudah pasti hasil penulisan seperti ini mampu menjadi bahan kajian yang berguna kepada masyarakat apabila timbulnya keperluan untuk mengkaji sesuatu itu.

Selain itu, penulis yang menghasikan pelbagai buku turut mencambahkan ketinggian keintelektualan masyarakat. Negara-negara yang berjaya memiliki rangkaian penulis yang sering menghasilkan buku-buku yang bermutu terutama buku akademik yang penting kepada masyaraat berilmu yang ingin dicapai oleh negara. Buku-buku ini memberi peluang kepada kita semua untuk memahami idea dan perkara yang ingin disalurkan itu. Jadi, penulis yang menghasilkan buku turut meningkatkan tahap intelektualan masyarakat.

Karya penulis juga alat yang boleh membentuk peribadi remaja di negara ini. Semua karya penulisan bertujuan untuk menentukan kebenaran atau memberi peluang kepada seseorang memikirkan perkara yang benar dan salah di depan mata mereka. Kehidupan remaja yang penuh cabaran boleh menjadikan karya penulisan sebagai salah satu alat yang berupaya mendidik mereka untuk mengharungi kehidupan moden yang penuh dugaan in. Maka, perana penulis memang besar dalam kehidupan remaja yang tidak mampu untuk berfikir secara matang.

Kesimpulannya, peranan penulis di negara kita memang tidak terkata besarnya. Kehidupan mereka yang nampak mudah sebenarnya memerlukan penumpuan dan pemikiran yang mendalam untuk memudahkan kita semua memahami maksud sebenar penulisan mereka. Penulis menjadi antara kumpulan terpelajar yang boleh menentukan jatuh bangunnya sesebuah negara itu. Peribahasa “mata pena lebih tajam daripada lidah” membuktikan betapa pentingnya kewujudan penulis dalam negara ini.

1 comment:

Anonymous said...

cikgu azman..finally can see ur new karangan...tis karangan is very good..i hope u still can write more karangan bagus for us..thank you