Perlu latihan?

Perlu latihan?

Monday, October 13, 2008

Peranan Ibu bapa dalam aspek pembacaan anak

Ibu bapa berperanan?

menyediakan satu ruang khas untuk aktiviti membaca. memiliki koleksi buku yang bersesuaian dengan umur anak.

menjadikan diri sebagai teladan dengan menghabiskan masa membaca daripada menonton TV. membaca sebagai satu aktiviti rutin keluarga.

memberi hadiah dalam bentuk buku. Hari jadi bukan tempat meemberi hadiah yang melekakan tetapi bermanfaat seperti novel.

membuat perbincangan tentang sesuatu topik tertentu. Diskusi dilakukan setelah membaca satu buku atau novel.

memberi sokongan moral kepada anak yang suka membaca. Memberi masa untuk anak membaca bahan yang mereka gemari.

Jangan lupa peranan pihak sekolah dan masyarakat. Mungkin daam blog yang lain saya akan sentuh peranan mereka pula.

No comments: