Perlu latihan?

Perlu latihan?

Sunday, October 12, 2008

Konflik Novel

Konflik merujuk masalah yang wujud dalam novel yang dihadapi oleh watak. Konflik dalaman ialah konflik melibatkan perubahan atau perbezaan perasaan manakala konflik luaran lebih bercorak tindakan yang mampu dilihat oleh mata kasar.

Koonflik yang dialami oleh Nazar ialah penyakit nanar ibunya. Nazar terpaksa menjaga ibunya dan berasa rindu apabila ibunya berada di hospital orang gila.

Konflik luaran nazar ialah cemuhan atau tuduhan penduduk kampung terhadap dirinya dan zainab yang dikatakan berlaku perkara tidak baik. Hal ini berlaku kerana penduduk kg tidak suka tindakan mereka belajar bersama-sama.

Konflik dalaman zul ialah kepedihan melihat penderitan yang dialami oleh nadirah. Beliau terpaksa bekerja, belajar dan menjaga anaknya.

konflik luaran ialah tindakan masyarakat mempertikaikan tindakan isterinya memberi hatinya kepada anak mereka. Mereka menganggap tindakan bushrah sia-sia sahaja.

No comments: