Perlu latihan?

Perlu latihan?

Sunday, October 12, 2008

Bandingkan novel

Kalau tidak dinyatakan anda terangkan persamaan dan perbezaan yang wujud. Contoh bandingkan watak utama dalam novel. Bandingan persamaan watak Nazar dengan Deli. Sama kedua-dua remaja, kedua-dua beerani dan tabah, kedua-dua menentang pendudukan kg yang tidak bersetuju dengan tindakan mereka.

Perbezaan pula ialah deli mahir bersilat manakala nazar bijak dalam matematik. deli terlibat dalam peperangan, nazar dalam peperiksaan sekolah.

Sekarang cuba pula konsep peleraian dan konflik

No comments: