Perlu latihan?

Perlu latihan?

Monday, October 13, 2008

Peranan Ibu bapa dalam aspek pembacaan anak

Ibu bapa berperanan?

menyediakan satu ruang khas untuk aktiviti membaca. memiliki koleksi buku yang bersesuaian dengan umur anak.

menjadikan diri sebagai teladan dengan menghabiskan masa membaca daripada menonton TV. membaca sebagai satu aktiviti rutin keluarga.

memberi hadiah dalam bentuk buku. Hari jadi bukan tempat meemberi hadiah yang melekakan tetapi bermanfaat seperti novel.

membuat perbincangan tentang sesuatu topik tertentu. Diskusi dilakukan setelah membaca satu buku atau novel.

memberi sokongan moral kepada anak yang suka membaca. Memberi masa untuk anak membaca bahan yang mereka gemari.

Jangan lupa peranan pihak sekolah dan masyarakat. Mungkin daam blog yang lain saya akan sentuh peranan mereka pula.

Sunday, October 12, 2008

Teknik Plot

Imbas muka ialah ramalan tentang peristiwa yang bakal berlaku.

Imbas kembali ialah mengingati peristiwa yang sudah berlaku.

pemerian ialah pengarang menjelaskan watak secara terus.

dialog ialah percakapan antara watak watak

suspens ialah unsur tertanya-tanya pembaca setelah membaca sesuatu plot

kejutan ialah kejadian yang mengejutkan pembaca setelah membaca

Konflik Novel

Konflik merujuk masalah yang wujud dalam novel yang dihadapi oleh watak. Konflik dalaman ialah konflik melibatkan perubahan atau perbezaan perasaan manakala konflik luaran lebih bercorak tindakan yang mampu dilihat oleh mata kasar.

Koonflik yang dialami oleh Nazar ialah penyakit nanar ibunya. Nazar terpaksa menjaga ibunya dan berasa rindu apabila ibunya berada di hospital orang gila.

Konflik luaran nazar ialah cemuhan atau tuduhan penduduk kampung terhadap dirinya dan zainab yang dikatakan berlaku perkara tidak baik. Hal ini berlaku kerana penduduk kg tidak suka tindakan mereka belajar bersama-sama.

Konflik dalaman zul ialah kepedihan melihat penderitan yang dialami oleh nadirah. Beliau terpaksa bekerja, belajar dan menjaga anaknya.

konflik luaran ialah tindakan masyarakat mempertikaikan tindakan isterinya memberi hatinya kepada anak mereka. Mereka menganggap tindakan bushrah sia-sia sahaja.

Peleraian Novel

Peleraian novel ialah bahagian ppenutup novel. Bahagian ini merupakan bahagian penulis menyimpulkan semua masalah atau konflik dan mencari penyelesaiannya. Bahagian ini menjadikan novel lebih menarik. Bahagian ini menentukan minat pembaca untuk membaca.

Dalam novel panas salju, peleraianna menarik kerana ada kesedihan dan harapan. Kesedihan kerana bushrah meninggal dunia setelah beberapa tahun dibedah. Harapan kerana anaknya dan suaminya berjaya dalam kerjaya mereka.

Dalam pahlawan pasir salak , peleraiannya memberi pengajaran bahawa rayyat harus terus bersatu menentang musah negara. Memang penduduk kg berjaya menentang british kerana mereka ada pemimpn dan strategi yang baik.

Dalam meniti kaca, peleraian juga menarik kerana memberi harapan. Nazar berjaya dalam peperiksaan dan memasui sekolah berasrama yang baik. Memang ayah dan ibunya tiada tetapi nazar berjaya jua.

Karangan Sukan Pupuk Perpaduan

Sukan berupaya pupuk perpaduan

sukan dijalankan secara beramai-ramai- berlaku interaksi
sukan yang melibatan pasukan negara - sokongan diberi kepada pasukan kebangsaan
sukan menekankan aspek kerjasama - mereka yang terlibat dalam sukan faham erti nilai murni ini
sukan menjadikan rakyat ada matlamat - memudahkan mereka mengaitkan diri dengan acara sukan

Bandingkan novel

Kalau tidak dinyatakan anda terangkan persamaan dan perbezaan yang wujud. Contoh bandingkan watak utama dalam novel. Bandingan persamaan watak Nazar dengan Deli. Sama kedua-dua remaja, kedua-dua beerani dan tabah, kedua-dua menentang pendudukan kg yang tidak bersetuju dengan tindakan mereka.

Perbezaan pula ialah deli mahir bersilat manakala nazar bijak dalam matematik. deli terlibat dalam peperangan, nazar dalam peperiksaan sekolah.

Sekarang cuba pula konsep peleraian dan konflik

Karangan Perpaduan semakin hilang

Kepentingan perpaduan

menjana ekonomi negara- lebih ramai pelabur datang.
memastikan imej negara tersohor - tiada pergaduhan besar
lebih banyak kreativiti berupaya dilahirkan - tiada tekanan
rakyat hidup lebh ceria - nikmati kemodenan sebenar

Cara wujudkan perpaduan

mewujudkan program khas untuk remaja - interaksi berlaku antara mereka
tidak mencetuskan isu-isu sensitif - agama contohnya
konsep rumah terbuka diluaskan - perayaan di sambut bersama-sama
sistem pendidikan menekankan aspek perpaduan - wujudkan kelas khas atau subjek perpaduan