Perlu latihan?

Perlu latihan?

Wednesday, July 02, 2008

Soalan-soalan Karangan Sensasi 2008


Semua pelajar cuba buat soalan-soalan ini. Saya akan menulis semua karangan ini dalam beberapa minggu akan datang. Jadi pastikan anda melayari blog ini berterusan. OK.

Terus belajar.

1.aktiviti kokurikulum berperanan untul melahirkan remaja yang berwawasan dan berdisiplin.Berikan pendapat anda tentang perkara tersebut

2. permain tradisional semakin dipinggirkan pada zaman ini.Pada pendapat anda, perlukan usaha-usaha dilakukan untuk mempertahankan permainan-permainan tradisional?

3. lawatan sambil belajar sering dianjurkan oleh persatuan-persatuan kokurikulum di sekolah. huraikan faedah-faedah yang diperoleh daripada kegiatan seumpama itu.

4. masalah sosial yang paling kritikal dan hangat diperkatakan ialah masalah keganasan rumah tangga. anda bercadang untuk menulis sebuah rencana di akhbar dengan menyentuh punca-punca berlakunya masalah ini dan langkah-langkah mengatasinya. tulis rencana tersebut selengkapnya.

5.kepentingan budaya tradisional dan langkah-langkah mengatasinya

6. penglibatan remaja dalam perlumbaan motosikal secara haram membimbangkan banyak pihak. anda berhasrat untuk menulis satu artikel tentang cara-cara mengatasi gejala tersebut unter tersiar dalam sebuah akhbar templtan. tulis rencana itu selengkapnya.

7. sekolah anda akan menerbitkan majalah tahunan. anda berminat untuk menulis rencana yang bertajuk"kesenian da permainan tradisional: kepengtingannya kepada masyarakat dan negara." tulis rencana itu selengkapnya.

8. kini remaja mengikut trend semasa sama ada dari segi gaya hiduo mahupun cara berpakaian. sekiranya tidak diberi perhatian trend ini akan mempengaruhi budaya hidup mahupun cara berpakaian. sekiranya tidak diberi perhatian trend ini akan mempengaruhi budaya hidup masyarakat malaysia pada masa akan datang. huraikan penyataan ini.

9. institusi kekeluargaan memainkan peranan penting dalam pembentukan sahsiah anak-anak. huraikan pendapat and tentang penyataan tersebut.

10. pemupukan nilai-nilai murni dalam kalangan pelajar penting bagi melahirkan pelajar yang mempunyai semangat partiotik. terangkan nilai-nilai murni yang perlu ada pada diri anda sebagai warganegara malaysia


Pastikan anda terus melayari blog in untuk memastikan anda memperoleh maklumat terkini tentang bahasa.

Saya akan cuba untuk memastikan semua karangan ini ditulis dan diselitkan dalam blog ini mulai minggu hadapan.

Terus belajar.

Cikgu azman

No comments: