Perlu latihan?

Perlu latihan?

Friday, November 09, 2007

Konflik Novel - Rangka Jawapan


Konflik-konflik

Novel yang saya kaji adalah novel Konserto Terakhir yang ditulis oleh Abdullah Hussain.

Terdapat beberapa sebab pengarang menimbulkan konflik antara watak dalam novel ini.
Antaranya adalah konflik menjadikan cerita lebih menarik. Contohnya konflik Hilmi dengan Datin Salmah yang melibatkan hubungan Hilmi dengan Hayati.

Selain itu, konflik dapat memanjangkan cerita. Contohnya konflik Hilmi dan Datuk Johari berakhir apabila Datuk Johari mengetahui bahawa Hilmi ialah anaknya.

Di samping itu, konflik dapat memastikan plot berjalan lancar dan kemas. Contohnya, konflik Hilmi dengan Datin Salmah disambung dengan konflik Hilmi dan Azizah.

Akhir sekali, konflik dapat menguji perwatakan watak utama. Contohnya Hilmi yang berjaya menjadi pemuzik terkenal.

Rangka jawapan ini disediakan oleh pelajar saya YAP.

No comments: