Perlu latihan?

Perlu latihan?

Sunday, November 11, 2007

Karangan Modal Insan - Contoh Isi


Modal Insan?

Maksudnya –


Golongan remaja yang harus memiliki sikap positif


Sumber manusia yang mampu bersaing dalam dunia globalisasi

Manusia yang memiliki keupayaan untuk membangunkan negara


Peranan keluarga bentuk modal insan

Memberi teladan yang baik

Memberi kemudahan yang sesuai seperti pendidikan dan kewangan

Memberi kasih sayang yang cukup


Peranan kerajaan

Mewujudkan suasana negara yang sesuai untuk perkembangan minda remaja

Mewujudkan peluang kerja yang cukup

No comments: