Perlu latihan?

Perlu latihan?

Saturday, September 29, 2007

Perayaan terus jadi skop penting...


Perayaan merupakan salah satu aktiviti yang penting dalam kehidupan di negara ini. Jadi, skop ini memang penting.

Pada saya perayaan penting kerana:
Menyatukan masyarakat kita
Menjana ekonomi negara – jualan
Memastikan imej negara terus maju
Memudahkan mengenali budaya yang majmuk

No comments: