Perlu latihan?

Perlu latihan?

Tuesday, September 04, 2007

Bena apa itu...bina saya faham...

Perkataan bina berkaitan pembuatan menghasilkan sesuatu seperti bangunan dan rumah.

Bena pula merujuk serius, prihatin dan bersungguh-sungguh.

Lihat ayat ini:

 Jabatan itu dibina oleh orang-orang kampung secara gotong-royong.
 Janganlah bersikap bena tak bena kepada anak-anak yatim piatu.

No comments: