Monday, August 13, 2007

Menugasi vs menugaskan...


Menugaskan atau menugasi? Saya terima emel tentang masalah ini. Jawapan saya mudah sahaja iaitu menugaskan dikaitkan dengan kerja apa? Bahan apa? Contohnya:

Saya telah menugaskan kerja penyusunan majalah itu kepada lelaki itu.

Manakala menugasi pula sering dikaitkan dengan siapa yang diberi tugas itu? Oranglah.
Contoh:

Saya telah menugasi Ali menyusun gambar-gambar itu.

Adakah anda semua jelas?

No comments: