Perlu latihan?

Perlu latihan?

Monday, August 13, 2007

Menugasi vs menugaskan...


Menugaskan atau menugasi? Saya terima emel tentang masalah ini. Jawapan saya mudah sahaja iaitu menugaskan dikaitkan dengan kerja apa? Bahan apa? Contohnya:

Saya telah menugaskan kerja penyusunan majalah itu kepada lelaki itu.

Manakala menugasi pula sering dikaitkan dengan siapa yang diberi tugas itu? Oranglah.
Contoh:

Saya telah menugasi Ali menyusun gambar-gambar itu.

Adakah anda semua jelas?

No comments: