Perlu latihan?

Perlu latihan?

Thursday, July 19, 2007

Sajak SPM..Duhai Pentafsir


Sajak SPM iaitu Duhai Pentafsir merupakan sajak yang paling sukar untuk difahami oleh pelajar kerana sajak ini berunsurkan keagamaan dan dalam maksudnya. Secara am sajak ini cuba mengajak kita untuk mencari erti kehidupan yang azali atau mempamerkan kepentingan perasaan insaf atau lebih tepat rasa taubat.

Rangkap pertama memaparkan kesungguhan penyajak untuk mencari pentafsir yang mampu membawanya ke jalan yang benar tetapi usahanya yang panjang itu masih gagal untuk menemui sipentafsir.

Manakala rangkap kedua lebih memaparkan kefahaman penyajak akan kesilapan dan cabaran yang dihadapinya tetapi dia masih gagal menemui hidayah yang sepatutnya.

Rangkap ketiga membuktikan akibat kesilapan masa muda yang berlaku kerana ketiadaan didikan agama yang cukup telah menyebabkan dia berasa resah sepanjang kehidupannya. Penyajak resah dan tidak yakin.

Penyajak semakin tua dan mengakui kekuatan fizikalnya mula berkurangan sehingga menyebabkannya tidak mampu melakukan kerja-kerja yang berkaitan dengan ajaran agamanya dalam rangkap keempat pula.

Rangkap terakhir lebih merujuk janji sumpah penyajak untuk berubah atau bertaubat kerana dia mahu mendekatkan dirinya dengan Tuhannya.

Pelajar semua usah lupa ungkapan senja yang merujuk usia lanjut atau tua. Begitu juga rumput-rumput yang redup kerana ini melambangkan rasa ketenangan yang dialami oleh seseorang.

Jadi apakah kekangan yang dihadapi oleh penyajak? Sudah pasti usianya yang semakin lanjut. Kekurangan tenaga untuk menjalankan kewajipan agama. Penyajak ketiadaan masa yang cukup. Penyajak juga sukar untuk menerima panduan atau hidayah.

Kalau sahabat anda yang menjadi penyajak, apakah cadangan anda kepadanya? Sudah pasti anda akan memberi nasihat. Sudah pasti anda akan sering menemaninya. Sudah pasti anda akan menyuruhnya bersabar. Dan sudah pasti anda akan memberi semangat kepadanya untuk meneruskan kehidupan yang lebih baik.

Sajak ini cuba mengupas persoalan manusia yang insaf agak terlewat. Kita biasanyanya insaf setelah berlakunya sesuatu perkara yang memberi kesan kepada diri seseorang.

Persoalan kurangnya pendidikan agama dalam kalangan remaja dan manusia turut menjadi persoalan penting di sini. Agama dianggap perkara lapuk oleh sesetengah pihak.

Persoalan kehidupan manusia yang penuh dengan cabaran yang besar. Kita hidup dalam era yang penuh rintangan.

No comments: