Friday, March 27, 2020

Ebuku saya ketika MOC ini....berminat?Sesiapa yang berminat sila emel saya: azmanukm@gmail.com

Monday, February 17, 2020

Cara remaja elak gejala sosial daripada melanda diri

Gejala sosial menjadi-jadi dalam kalangan remaja sehingga masyarakat mula mengkritik golongan ini.

Jelaskan cara remaja boleh mengatasi masalah ini daripada menimpa diri mereka.

Oleh: noor azman mahat

Remaja dan gejala sosial diklasifikasikan sebagai perkara negatif yang dilakukan oleh remaja pada zaman ini. Antara gejala sosial yang menghantui zaman remaja melibatkan amalan merokok, melepak, dan menghabiskan masa tanpa melakukan perkara yang berfaedah itu. Pihak media massa sering menyiarkan keratan berita tentang kelakuan remaja yang dikatakan sebagai tidak senonoh itu. Maka, pelbagai tindakan boleh dibuat oleh diri remaja itu untuk memastikan mereka tidak terjerumus ke lembah yang hina itu.

Tindakan yang boleh dibuat oleh remaja dalam menangani gejala sosial ini ialah diri mereka bijak dalam memilih rakan sebaya itu. Pemilihan yang teliti dalam aspek kehidupan remaja ini penting kerana rakan sebayalah yang sering membawa remaja melakukan tindakan yang memalukan itu. Remaja yang matang dalam memilih kawan sudah pasti tidak akan terlibat dalam sebarang gejala sosial yang menjadi bahan berita media massa itu. Jadi, pemilihan yang teliti oleh remaja terhadap kawan mereka menjadi benteng awal dalam mengikis penularan gejala buruk ini.

Selain itu, gejala sosial ini boleh dikekang apabila remaja selalu menghabiskan masa bersama-sama keluarga mereka. Individu yang sering menghabiskan masa dengan keluarga terutama ketika hujung minggu dikatakan kurang terdedah untuk terlibat dalam gejala negatif ini. Interaksi yang kerap dengan orang tua dan adik-beradik akan menjadikan remaja lebih stabil emosi lalu tidak terlibat dalam kegiatan yang sumbang itu. Jelaslah, bimbingan dan didikan keluarga penting dalam kehidupan remaja yang penuh dengan onak serta duri itu.

Malah, remaja yang menyertai persatuan, pertubuhan dan badan kebajikan boleh membantu mengawal gejala sosial daripada berputik dalam jiwa mereka. Penglibatan remaja dalam kegiatan positif ini menjadikan diri mereka terdedah kepada kehidupan manusia lain lalu timbul kesedaran sejati. Situasi sebegini membawa remaja lebih menghargai kehidupan mereka lalu berusaha untuk menjadikan hidup lebih baik pula. Oleh itu, remaja yang menghabiskan masanya dengan aktiviti kebajikan sebegini akan melihat kehidupan sebagai sesuatu yang berharga untuk dibazirkan begitu sahaja.

Malahan, remaja yang memiliki jati diri yang tinggi dalam sanubarinya boleh menghalang gejala negatif berlaku dalam kehidupannya. Jati diri yang tinggi memastikan remaja itu memiliki kematangan dan paradigma yang rasional dalam menentukan tindakan seterusnya. Remaja yang ada jati diri membolehkan semua cabaran yang melanda alam keremajaan itu ditangani dengan penuh kebijaksanaan. Sesungguhnya, jati diri yang dimiliki itu harus dijadikan pegangan oleh remaja untuk menepis gelombang gejala sosial ini.

Tambahan pula, pegangan agama yang tinggi dalam jiwa remaja turut berperanan untuk mengatasi kemelut gejala sosial ini. Didikan agama yang betul boleh menjadi pelindung kepada diri remaja kerana semua ajaran agama menekankan kepentingan melakukan kebenaran dalam hidup. Semua gejala sosial yang berlaku itu bertentangan dengan ajaran agama yang memerlukan penganutnya menjalani kehidupan yang dibenarkan oleh budaya masyarakat setempat. Lantaran itu, remaja yang melengkapkan dirinya dengan ilmu keagamaan berupaya untuk menghalang gejala negatif ini daripada menular.


Kesimpulannya, semua tindakan tadi boleh dilaksanakan oleh diri remaja itu. Kerjasama yang erat amat diperlukan daripada remaja agar masalah sosial ini boleh dikawal dengan sebaik mungkin. Kegagalan remaja untuk menghulurkan kerjasama itu bakal menyaksikan gejala sosial dalam kalangan remaja berterusan berlaku lalu menjejaskan imej remaja yang dilihat sebagai sampah masyarakat itu. Bak kata pepatah pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara yang membuktikan betapa pentingnya remaja dalam kehidupan masyarakat kita pada zaman ini.

Monday, January 13, 2020

Langkah-langkah bentuk disiplin diri

Disiplin amat penting dalam kehidupan manusia.

Huraikan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk membentuk disiplin seseorang.

oleh: noor azman mahat

Disiplin merujuk satu sikap yang mengutamakan pematuhan terhadap peraturan kehidupan masyarakat. Antara contoh disiplin itu meliputi disiplin di sekolah, di rumah, dan juga di pejabat. Pihak media massa melihat isu disiplin ini semakin penting kerana sering menyiarkan sikap remaja yang suka melanggar disiplin terutama di sekolah. Jadi, ada banyak tindakan yang boleh dibuat untuk memastikan diri seseorang itu mempunyai disiplin.

Langkah yang paling mudah melibatkan usaha kerajaan melancarkan kempen tentang disiplin dalam kalangan masyarakat. Kempen ini boleh disiarkan menerusi media massa pada masa perdana terutama di televisyen negara ini. Penayangan kempen menerusi media massa ini memudahkan rakyat untuk memahami kepentingan disiplin dalam kehidupan lalu bersama-sama mengamalkannya pula. Lantaran itu, tindakan menganjurkan kempen sebegini boleh membawa lebih banyak pihak mengamalkan disiplin dalam hidup mereka.

Selain itu, amalan disiplin ini boleh dipupuk melalui usaha ibu bapa memaparkan teladan yang baik. Orang tua yang selalu berdisiplin terutama dalam aspek mematuhi masa dan bekerja boleh memberi impak kepada golongan muda juga. Anak akan memahami kepentingan disiplin setelah melihat ibu bapa mereka berusaha mematuhi disiplin sebaik mungkin. Sesungguhnya, ibu bapa yang memberi teladan sebegini boleh menjadikan generasi muda melihat disiplin sesuatu yang penting dipatuhi.

Malah, kejayaan memiliki rakyat yang berdisiplin boleh dicapai jika pihak sekolah mengenakan disiplin yang ketat. Semua pelajar yang melakukan kesalahan akan dihukum dengan adil dan berpatutan. Pelajar di sekolah ini akan memahami dan menyedari bahawa setiap kesilapan akan ada balasan tertentu. Oleh itu, pengenalan disiplin yang ketat di sekolah boleh mendidik pelajar supaya memahami tindakan mereka boleh menimbulkan pelbagai kesan yang harus ditanggung itu.

Tambahan pula, disiplin ini boleh dipupuk oleh diri remaja itu sendiri. Remaja yang bijak akan melihat disiplin sebagai satu peraturan yang dibuat supaya kehidupan mereka menjadi lebih mudah dan tersusun. Lama-kelamaan, remaja itu menyedari bahawa kejayaan dalam hidup banyak bergantung kepada kemampuan diri mereka untuk mematuhi peraturan yang ada di dunia ini. Jelaslah, diri remaja itu sendiri harus ada sikap mengutamakan disiplin dalam kehidupan mereka sehari-hari itu.

Masyarakat juga mempunyai peranan yang penting untuk memastikan disiplin menjadi kukuh dengan mengamalkan sikap menegur remaja yang tidak berdisiplin. Amalan menegur kesilapan remaja ini perlulah dibuat dengan sopan supaya tidak menimbulkan kemarahan pihak tertentu pula. Tindakan sebegini memberi amaran kepada remaja bahawa kelakuan mereka masih diperhatikan oleh masyarakat terutama kelakuan yang sumbang itu. Akibatnya, remaja lebih berhati-hati untuk melanggar disiplin dalam kehidupan kerana sedar ada pihak yang akan menegur kesilapan mereka itu.


Kesimpulannya, semua tindakan tadi memang mampu untuk memastikan disiplin dalam kalangan masyarakat kita terutama remaja begitu kukuh. Kerjasama semua pihak amat diperlukan terutama daripada remaja supaya  melihat disiplin itu sebagai sesuatu yang positif dan bukannya sesuatu yang mengawal mereka. Sikap mengutamakan disiplin ini boleh membantu negara untuk mencapai wawasan yang diidamkan pada masa hadapan pula. Peribahasa harimau mati kerana belangnya mengingatkan kita bahawa kemusnahan sesuatu bangsa itu banyak ditentukan oleh kepatuhan mereka terhadap disiplin dan peraturan dalam kehidupan harian pula.

Monday, December 16, 2019

Cara remaja atasi masalah

Gejala sosial menjadi-jadi dalam kalangan remaja sehingga masyarakat mula mengkritik golongan ini.

Jelaskan cara remaja boleh mengatasi masalah ini daripada menimpa diri mereka.

Oleh: noor azman mahat

Remaja dan gejala sosial diklasifikasikan sebagai perkara negatif yang dilakukan oleh remaja pada zaman ini. Antara gejala sosial yang menghantui zaman remaja melibatkan amalan merokok, melepak, dan menghabiskan masa tanpa melakukan perkara yang berfaedah itu. Pihak media massa sering menyiarkan keratan berita tentang kelakuan remaja yang dikatakan sebagai tidak senonoh itu. Maka, pelbagai tindakan boleh dibuat oleh diri remaja itu untuk memastikan mereka tidak terjerumus ke lembah yang hina itu.

Tindakan yang boleh dibuat oleh remaja dalam menangani gejala sosial ini ialah diri mereka bijak dalam memilih rakan sebaya itu. Pemilihan yang teliti dalam aspek kehidupan remaja ini penting kerana rakan sebayalah yang sering membawa remaja melakukan tindakan yang memalukan itu. Remaja yang matang dalam memilih kawan sudah pasti tidak akan terlibat dalam sebarang gejala sosial yang menjadi bahan berita media massa itu. Jadi, pemilihan yang teliti oleh remaja terhadap kawan mereka menjadi benteng awal dalam mengikis penularan gejala buruk ini.

Selain itu, gejala sosial ini boleh dikekang apabila remaja selalu menghabiskan masa bersama-sama keluarga mereka. Individu yang sering menghabiskan masa dengan keluarga terutama ketika hujung minggu dikatakan kurang terdedah untuk terlibat dalam gejala negatif ini. Interaksi yang kerap dengan orang tua dan adik-beradik akan menjadikan remaja lebih stabil emosi lalu tidak terlibat dalam kegiatan yang sumbang itu. Jelaslah, bimbingan dan didikan keluarga penting dalam kehidupan remaja yang penuh dengan onak serta duri itu.

Malah, remaja yang menyertai persatuan, pertubuhan dan badan kebajikan boleh membantu mengawal gejala sosial daripada berputik dalam jiwa mereka. Penglibatan remaja dalam kegiatan positif ini menjadikan diri mereka terdedah kepada kehidupan manusia lain lalu timbul kesedaran sejati. Situasi sebegini membawa remaja lebih menghargai kehidupan mereka lalu berusaha untuk menjadikan hidup lebih baik pula. Oleh itu, remaja yang menghabiskan masanya dengan aktiviti kebajikan sebegini akan melihat kehidupan sebagai sesuatu yang berharga untuk dibazirkan begitu sahaja.

Malahan, remaja yang memiliki jati diri yang tinggi dalam sanubarinya boleh menghalang gejala negatif berlaku dalam kehidupannya. Jati diri yang tinggi memastikan remaja itu memiliki kematangan dan paradigma yang rasional dalam menentukan tindakan seterusnya. Remaja yang ada jati diri membolehkan semua cabaran yang melanda alam keremajaan itu ditangani dengan penuh kebijaksanaan. Sesungguhnya, jati diri yang dimiliki itu harus dijadikan pegangan oleh remaja untuk menepis gelombang gejala sosial ini.

Tambahan pula, pegangan agama yang tinggi dalam jiwa remaja turut berperanan untuk mengatasi kemelut gejala sosial ini. Didikan agama yang betul boleh menjadi pelindung kepada diri remaja kerana semua ajaran agama menekankan kepentingan melakukan kebenaran dalam hidup. Semua gejala sosial yang berlaku itu bertentangan dengan ajaran agama yang memerlukan penganutnya menjalani kehidupan yang dibenarkan oleh budaya masyarakat setempat. Lantaran itu, remaja yang melengkapkan dirinya dengan ilmu keagamaan berupaya untuk menghalang gejala negatif ini daripada menular.


Kesimpulannya, semua tindakan tadi boleh dilaksanakan oleh diri remaja itu. Kerjasama yang erat amat diperlukan daripada remaja agar masalah sosial ini boleh dikawal dengan sebaik mungkin. Kegagalan remaja untuk menghulurkan kerjasama itu bakal menyaksikan gejala sosial dalam kalangan remaja berterusan berlaku lalu menjejaskan imej remaja yang dilihat sebagai sampah masyarakat itu. Bak kata pepatah pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara yang membuktikan betapa pentingnya remaja dalam kehidupan masyarakat kita pada zaman ini.

Saturday, October 05, 2019

Wednesday, August 22, 2018

Tindakan-tindakan ahli keluarga membantu keluarga menghadapi kemelut ekonomi

Kemelut ekonomi yang melanda negara telah menjejaskan kualiti kehidupan masyarakat. Semua pihak memikul tugas memastikan kehidupan keluarga mereka bertambah baik.
Nyatakan tindakan-tindakan ahli keluarga untuk membantu keluarga mereka.

Kemelut ekonomi yang melanda negara merujuk situasi ekonomi Malaysia yang tidak stabil lalu menimbulkan pelbagai masalah. Cabaran ekonomi yang berlaku ialah pekerja boleh dipecat dan tangga gaji akan dikurangkan oleh majikan sebagai usaha menangani kemelut ekonomi itu. Pihak media massa terutamanya akhbar selalu menyiarkan berita mengenai pengangguran dan kesukaran hidup rakyat apabila kemelut ekonomi berlaku lalu masyarakat memahami keperluan untuk berkorban serta berusaha mengharungi cabaran ini. Akibatnya, setiap ahli keluarga di negara ini harus memainkan peranan yang tersendiri untuk membantu keluarga mereka menghadapi keadaan ekonomi yang tidak baik itu.

Langkah proaktif untuk mengatasi masalah ekonomi ini ialah ketua keluarga perlu merancang perbelanjaan isi rumah mereka dengan bijak. Satu senarai barang yang diperlukan boleh disediakan oleh ibu bapa berdasarkan keutamaan barang itu kepada setiap ahli keluarga mereka seperti keperluan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Apabila ketua keluarga mempunyai perancangan sebegini pastinya sumber kewangan keluarga digunakan dengan baik kerana kos sara hidup bertambah setelah kenaikan harga minyak membawa harga barang meningkat sekelip mata itu.

Selain itu, kemelut ekonomi ini boleh diatasi apabila anak-anak dilatih untuk menabung dalam kehidupan harian mereka. Golongan muda ini boleh dilatih menabung apabila ibu bapa sendiri menyediakan tabung dan mempamerkan teladan yang betul supaya anak memahami keperluan menabung pada usia muda. Wang yang dikumpul sejak usia muda itu boleh digunakan ketika kecemasan atau apabila musibah melanda ahli keluarga seperti perkara kecemasan yang melibatkan perubatan seseorang itu. Sesungguhnya, amalan menabung yang diterapkan dalam jiwa anak sejak kecil akan menjadi senjata rahsia sesebuah keluarga untuk menghadapi cabaran ekonomi yang tidak baik itu.

Malah, amalan mengelakkan pembaziran dalam kehidupan boleh mengurangkan sedikit sebanyak impak yang ditimbulkan oleh kemelut ekonomi ini. Konsep ini memerlukan setiap ahli keluarga membeli barangan yang benar-benar diperlukan sahaja dalam kehidupan harian mereka itu lalu tidak mengamalkan amalan bermewah-mewah atau menunjuk-nunjuk. Sebaik sahaja amalan membeli barangan yang perlu dilakukan pastinya kewangan keluarga digunakan dengan sebaik mungkin untuk menjamin kehidupan keluarga itu terus stabil pada masa hadapan. Maka, setiap ahli keluarga harus bijak membezakan antara barangan keperluan dengan barangan kehendak jika mahu keluarga mereka bebas daripada masalah kewangan ketika ekonomi negara mengalami masalah itu.

Tindakan seterusnya melibatkan usaha ahli keluarga mencuba mencari alternatif bagi sumber kewangan baharu keluarga mereka. Sumber lain ini boleh merujuk amalan melakukan perniagaan secara dalam talian seperti menjual produk yang boleh membawa keuntungan dalam masa yang singkat itu atau membuat kerja sambilan yang bersesuaian dengan kemampuan ahli keluarga. Apabila sumber kewangan lain berjaya dicari pastinya keluarga itu boleh meneruskan kehidupan mereka dengan menggunakan pendapatan tambahan untuk membayar kos kehidupan yang bertambah tersebut. Jadi, sikap rajin berusaha mencari wang yang dibuat oleh ahli keluarga akan menjadi kunci kejayaan mana-mana keluarga di negara ini apabila ekonomi meleset.

Kajian turut menyerlahkan bahawa cabaran kemelut ekonomi boleh dihadapi oleh keluarga apabila mereka menerapkan disiplin dalam kalangan keluarga ketika berbelanja. Maknanya, ahli keluarga hanya berbelanja mengikut keperluan dan kemampuan diri sendiri tanpa dipengaruhi oleh aktiviti jualan murah atau ketika musim perayaan. Sikap berdisiplin seperti ini akan menjamin keluarga itu tidak membeli sesuka hati lalu mereka mempunyai kawalan terhadap perbelanjaan bulanan yang memberikan mereka sedikit kelebihan untuk meneruskan kehidupan pada zaman ekonomi yang getir itu. Jadi, keluarga yang memiliki disiplin dalam membuat perbelanjaan bulanan mereka tidak akan mengalami hidup yang sukar apabila ekonomi negara tidak berkembang dengan baik.


Kesimpulannya, kemelut ekonomi yang melanda negara memerlukan semua ahli keluarga berubah sikap untuk memudahkan mereka meneruskan cabaran kehidupan moden itu. Cuma ada ahli keluarga yang enggan bekerjasama lalu menjadikan keluarga mereka mengalami pelbagai masalah hutang yang memalukan itu. Apabila hutang menjadi banyak pastinya hubungan kekeluargaan akan terjejas sehingga membawa pelbagai konflik yang tidak diingini pula. Peribahasa air dicincang tidak akan putus memberikan kita satu harapan supaya selalu mengutamakan keluarga dalam membuat sesuatu tindakan yang boleh menjejaskan hubungan keluarga itu nanti.

Friday, August 10, 2018

Cara-cara atasi kes buli di Malaysia?

Gejala buli terus berlaku di negara ini terutama di kawasan sekolah bandar. Banyak pihak cuba menyelesaikan isu ini tetapi gagal.
Jelaskan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengekang gejala ini.

Gejala buli bermaksud tindakan mendera pelajar lain tanpa sebarang alasan yang munasabah itu. Amalan negatif ini bukan sahaja berlaku pada peringkat sekolah rendah dan menengah tetapi telah menular ke institusi pengajian tinggi negara ini. Pihak media massa terutamanya televisyen telah menyiarkan pelbagai kes buli yang berlaku terutamanya yang melibatkan kecederaan parah atau kematian sehingga masyarakat memahami betapa seriusnya gejala ini. Sebenarnya, pelbagai tindakan yang konkrit boleh dilakukan oleh pihak ibu bapa, guru-guru, dan masyarakat setempat supaya buli tidak lagi berlaku.

Usaha yang berkesan untuk mengekang budaya buli di sekolah melibatkan pelbagai program yang sesuai dilakukan dengan kerjasama pihak sekolah dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru-guru (PIBG). Program seperti ceramah anti-buli dan pemantapan disiplin pelajar dilakukan setelah wujudnya permuafakatan antara pihak sekolah dengan ibu bapa serta pihak polis. Langkah yang bijak ini akan memastikan disiplin pelajar di sekolah itu berada pada tahap yang terbaik kerana mereka selalu menghadiri program positif ini. Akibatnya, kes buli di sekolah itu akan dibasmi secara keseluruhan apabila pelbagai program yang sesuai di buat di sekolah itu.

Selain itu, semua acara dan majlis pihak sekolah harus melibatkan penyertaan ibu bapa dan masyarakat setempat. Acara seperti hari sukan, hari keluarga, dan hari kerjaya boleh dimeriahkan apabila semua lapisan masyarakat tempatan menghadirinya bersama-sama. Apabila acara sebegini berlaku pastinya ada interaksi atau bercampur gaul antara pihak sekolah dengan ibu bapa sehingga menghasilkan pelbagai pertukaran idea tentang kaedah mengatasi buli itu. Jelaslah, acara anjuran pihak sekolah yang disertai oleh penduduk setempat boleh menjadi kaedah yang efektif untuk menghapuskan budaya buli itu.

Tambahan pula, pihak sekolah yang bertanggungjawab akan mewujudkan program kerohanian dalam kalangan pelajar mereka di sekolah. Aktiviti seperti kem kerohanian boleh menerapkan nilai-nilai murni dalam jiwa pelajar mereka lalu mendidik pelajar akan baik buruknya sesuatu perbuatan itu. Penerapan nilai-nilai murni ini akan menjadikan pelajar berfikir sebelum bertindak lalu bersedia menyelesaikan masalah dengan berbincang bukannya membuli atau mencederakan orang lain secara fizikal itu. Lama-kelamaan, program kerohanian ini akan melahirkan satu generasi pelajar yang lebih matang dalam menyelesaikan masalah yang berlaku dalam kehidupan harian mereka.

Gejala buli ini boleh dikawal apabila ibu bapa dan komuniti setempat memainkan peranan mereka sebagai mata dan telinga pihak sekolah. Golongan ini boleh melaporkan kegiatan buli yang berlaku di luar kawasan sekolah kepada pihak sekolah pula. Sokongan pihak ibu bapa dan masyarakat untuk melaporkan amalan ini akan menyedarkan pihak pelajar tentang keburukan budaya buli lalu mereka enggan mengamalkannya lagi. Ringkasnya, pelajar takut untuk melakukan amalan buli kerana sedar masyarakat akan menegur kelakuan mereka lalu membuat laporan kepada pihak sekolah yang akan mengambil tindakan tegas pula nanti.

Tindakan terakhir yang boleh diambil melibatkan kerjasama pihak sekolah dan PIBG untuk memasang kamera litar tertutup di kawasan sekolah mereka. Sejumlah peruntukan diperlukan untuk memasang teknologi ini di tempat-tempat yang strategik untuk memantau kegiatan dan perlakuan pelajar mereka. Tindakan sebegini akan menjadi amaran awal kepada pelajar supaya tidak melakukan perkara jahat seperti buli kerana pihak sekolah akan dapat melihat tindakan itu nanti. Maka, pemasangan kamera litar tertutup ini menjadi kaedah paling moden yang boleh dilaksanakan oleh pihak sekolah dalam usaha mereka untuk menghapuskan budaya yang memalukan masyarakat itu.


Kesimpulannya, semua inisiatif yang diutarakan tadi berupaya untuk membasmi budaya buli daripada menular dalam kalangan pelajar sekolah. Namun, ada pihak sekolah yang enggan mengakui kewujudan budaya ini di kawasan sekolah mereka lalu tidak mahu mengambil apa-apa pendekatan untuk menghapuskan. Apabila kejadian buli tidak diakui pastinya budaya ini akan membawa wujudnya pula masalah pelajar membunuh diri kerana tidak tahan dibuli sepanjang usia mereka. Peribahasa kerana nila setitik habis rosak susu sebelanga menyebabkan imej sesebuah sekolah menjadi negatif kerana wujudnya segelintir pelajar mereka yang terus mengamalkan budaya buli tersebut.